Májusi Mária-áhítat Kovásznán

1
2105
Fotók: Jánó Árpád

Megtelt a Szűzanyát köszönteni érkezett hívekkel a kovásznai templom, hiszen minden hónap harmadik szombatján, Kovásznán Mária-áhítatot tartanak a mennyei Szűzanya tiszteletére.

A szentmisét Puvák Márián OFM, a brassói Keresztelő Szent János ferences templomigazgató celebrálta, szentbeszédében az napi evangéliumi részt magyarázta el az Úr Krisztus reánk hagyott üzenetével: „Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.” Az áhítatot újra megtisztelte jelenlétével Nistor Krisztián pusztinai lelkipásztor és hívei.

A szentmise, a rózsafüzér elmondása és a kegytárgyak megáldása után a jelenlevő hívek, a plébánosok és a fatimai Szűzanya szobrát vivő ferences világi rend tagjai gyertyás körmenetben vettek részt, majd Péter Arthur kovásznai plébános áldásával zárult az engesztelő Mária-áhítat.

Az áhítatot élő adásban közvetítette a Mária rádió, ahogyan teszi ezt minden hónap harmadik szombatján. A következő alkalomra június 15-én kerül sor Kovásznán, este hét órától.

Jánó Árpád