Készítsünk Ferenc pápához méltó ajándékot!

0
1743
Illusztráció/Pixabay

Csíksomlyói zarándoklata alkalmából ajándékot szeretnénk készíteni Ferenc szentatyánknak. A 82 éves egyházfő nem vonakodik attól, hogy magára vegye a fáradtságos utat. Jézus, a jó pásztor nyomdokain járva figyelmét a gyengékre, az elveszetteknek hitt bárányokra is kiterjeszti. Eljön a katolikus világ peremvidékére, Székelyföldre, Európa egyik legkeletebbre fekvő tömbkatolikus közösségéhez, a mindnyájunk számára oly kedves csíksomlyói zarándokhelyre.

Igazán felemelő, hogy otthonunkban, a csíksomlyói Mária lábainál köszönthetjük és hallgathatjuk az élő Pétert. Nagy ajándék ez a látogatás főegyházmegyénknek és térségünk katolikus népének. Reményeink szerint több évszázad után is hálával fogják katolikus utódaink 2019. június 1-jét emlegetni, mégpedig olyan napként, amikor elindul Erdély népe a megújulás és az együtt járás útján. Úgy érzem, hogy elődeink is örülnek ennek a nagy napnak. Konok kitartásuk a katolikus hitben és a keresztény erényekben íme, kiérdemelte ezt a történelmi pillanatot. Most ők is ránk tekintenek, bátorítanak, hogy bölcsen és lelkesen éljük meg ezt a napot.

Az a szép ajándék-ötlet fogalmazódott meg néhány emberben, hogy jó volna erdőültetéssel megajándékozni Ferenc pápát. A Laudato si’ – Áldott légy kezdetű enciklikájában (SZIT, Budapest 2015) arra buzdítja a világot, hogy éljen harmóniában a teremtett világgal, gondoljon a fiatal, a születő generációkra is. Hagyjunk nekik olyan világot, amelyben élni lehet. Néhány közbirtokosság csatlakozott ehhez a nemes törekvéshez. Jó volna, ha ezek száma növekedne a papság buzdítására is.

Másrészt a pápalátogatás szervezői arra szeretnék meghívni a főtisztelendő plébános atyákat, hogy még a pápalátogatás előtt minden katolikus közösség ültessen egy fenyőfát egyházi területen, a templom, illetve a plébánia udvarában vagy más alkalmas helyen. Tegye ezt a közösség Ferenc pápa környezetvédelmet szorgalmazó tanításának fényében. Egy rövid beszéddel vagy az enciklika egy-két gondolatának felolvasásával buzdítsuk egy vasárnapi szentmise után faültetésre az összegyűlt híveket, ezzel pedig arra, hogy legyünk a teremtett világgal kíméletesebbek. Emlékeztessen a fenyőfa Ferenc pápa látogatására és tanítására.

(Több plébánia is hirdetett rajzpályázatot a pápalátogatásra készülve – szerk.)

Más kezdeményezést is szívesen veszünk, amit ajándékként és a közösség megújulásaként lehet adományozni Róma püspökének. Csak néhány ötlet: meg lehet szervezni az idősek látogatását; meg lehet ajándékozni a szegény családokat, szegény gyermekeket lehet felkarolni. Hadd érezze mindenki, hogy ünnepre készülünk.

Eddig is történt sok szép kezdeményezés: rajz- és verspályázatok – és még lehetne sorolni. Ezeket is számon tartjuk. Arra kérünk mindenkit, aki valamilyen különleges ajándékkal készült, készül, ami ehhez a gondolatkörhöz csatlakozik, készítsen rövid dokumentációt a kezdeményezésekről, azt fényképpel és rövid leírással az ajandekfa@pontifex.ro email címre juttassa el. Mindezeket összegyűjtjük és eljuttatjuk Ferenc szentatyánknak. A pásztor akkor érzi hasznosnak fáradságos munkáját, ha a nyáj életre kel, megújul reménye életereje és öröme.

Oláh Zoltán sajtómegbízott