Szeretni tanítani

Hittanoktatóknak tartottak képzést Csíkszeredában

0
1523
Fotók: Csillag Ottó

Továbbképzőt tartottak március 8–9-én a csíki, gyergyói, gyimesi és székelyudvarhelyi római katolikus hitoktatóknak a csíkszeredai Pedagógusok Háza szervezésében. A résztvevőkben megfogalmazódott, hogy hittanórákon az egyik legfontosabb a gyermeki szív érzékenyítése a jó Isten és az embertárs irányába.

A képzés az V–VIII. osztályos tantervi és tankönyvi szemlélet, struktúrák, módszerek köré épült. A hitoktatás szemléletbeli és módszertani megújulását segítő, az új ötödikes és hatodikos hittankönyvek leckéinek interaktív módszerekkel való feldolgozását ösztönző képzést dr. Ozsváth Judit, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója tartotta. A program vezetője, a tanterv és az új hittankönyvek megálmodója és társszerkesztője ismertetőt tartott a tantervi és a tankönyvi struktúrákról, ugyanakkor a már elkészült, ötödikes és hatodikos új tankönyvekből több témát is feldolgoztak kompetenciafejlesztő módszerekkel.Az ötödikes tankönyvből Az ember válasza a teremtésre, Assisi Szent Ferenc, a hatodikosból pedig Loyolai Szent Ignác és a Szentlélek üdvtörténeti szerepét bemutató leckét dolgozták fel hatékony, személyközpontú módszerekkel.

A teljes hittanórákként megtartott foglalkozások Kett-módszeres elemekre, drámapedagógiai elemekre, kooperációs technikákra épültek, ugyanakkor a papíralapú és a digitális tankönyv anyagának alaposabb felhasználására törekedtek. A feldolgozások és az azt követő megbeszélések nagyban segítették a résztvevőket abban, hogy a mindennapokban könnyűszerrel tudják alkalmazni a tanultakat. A képzés lehetőséget adott arra is, hogy ismételten megfogalmazódjon a résztvevőkben, hogy a hittanórákon az egyik legfontosabb a gyermeki szív érzékenyítése a jó Isten és az embertárs szolgálata irányába, de szintén fontos az esztétikai érzék, a művészi szép iránti fogékonyság kialakítása és fejlesztése is.

A csoportmunka során négy téma a keresztség, virágvasárnap, a keresztút és a húsvét témáját is feldolgozták, illetve mikroóra-szerűen bemutatták a résztvevők. A képzés lehetőséget adott a jelenlevőknek, hogy hittanárként közelebb kerüljenek a megváltozott pedagógiai szemléletmód elsajátításához, illetve gyakorlati segítséget kaptak az új hittankönyvek mind hatékonyabb felhasználásához, a tanultak gyakorlatba ültetéséhez.

Kalamár Mária