2019. február 22., péntek

0
837

EVANGÉLIUM 
Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
(Mt 16,13-19)

Az evangélium gyöngysora ma így hangzik: „Neked adom a mennyek országának kulcsait.” E gondolatról számomra egy kedves püspök is eszembe jut: „Előbb a tartalom aztán az élmény!” A mai evangéliumnak is ez a lényege, előbb a tapasztalás, hogy szeretik, hogy bíznak benne, és csak aztán válik alkalmassá arra, hogy ő is viszont szeressen. Nagy szereplője a mai örömhírnek Szent Péter apostol, akinek voltak erényes, nemes vonásai is, de volt benne hiba is, meggondolatlanság, gyávaság is. A Meghívó viszont ismeri, egyszer kerek-perec sátánnak is nevezte, előre megmondta, hogy elárulja gyávaságból, ám mégis szereti. Milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, aki a gyávaság, a hiba ellenére is bízni akar bennünk.
„Neked adom a mennyek országának kulcsait.”
Vagyis, az élet birtokosai vagyunk!
Örökösök, akik Istenben gazdag élettel rendelkezünk!
Minden a kezünkben van!
Az Örömhírről elmélkedve, nem maradhat el Szent Péter apostol utóda, Ferenc pápa – mert most már egyre közelebb van a szívünkhöz – akire szintén rá lett bízva korunk egyházának vezetése, érte mondott imánkat lángoló szívvel énekeljük: „Tartsd meg Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS