Kegyelem-történetek a hétköznapokban

0
1200

Legyetek bátrak megszólítani társaitokat, merjetek őszinték lenni, ne féljetek attól, hogy sebezhetők lesztek, ha megosztjátok gondolataitokat – mondta a hitmélyítő találkozók csoportvezetőinek Schönberger Jenő püspök.

A szatmárnémeti Szent István teremben találkoztak február 16-án a Szatmár, Erdőd és Ugocsa esperesi kerületek plébániáin működő hitmélyítő találkozók csoportvezetői, hogy beszámoljanak az eltelt év történéseiről, tapasztalatairól valamint felkészítést kapjanak az idei témák levezetéséhez.

Együttlétük elején mindannyian felidéztek egy olyan történetet a közelmúltból, amely a kegyelem, életükben működő valóságára mutatott rá, majd áttekintették a 2019-ben a családra, felnőttekre és hivatásra vonatkozó mappák tartamát, súlypontjait, a feldolgozás módszereit.

A rendezvényen részt vett Schönberger Jenő püspök is, aki megköszönte munkájukat és kérte őket, nyissanak a kegyelem felé, adják tovább a gondolatokat, engedjék, hogy azok megérinthessenek másokat is. Mint mondta, a plébániai találkozókon nekik kell kezükben tartaniuk az irányt, de ahhoz, hogy ezt megtehessék, előzetesen jól fel kell, hogy készüljenek az adott témákból. „Legyetek bátrak megszólítani társaitokat, merjetek őszinték lenni, ne féljetek attól, hogy sebezhetők lesztek, ha megosztjátok gondolataitokat” – tette hozzá.

A hitmélyítő találkozók csoportvezetői ezután szentírási üzenetek alapján elmélkedtek, majd a felnőttekre vonatkozó téma vonalán folytattak eszmecserét – keresték a felnőtt kor jellemzőit, kihívásait, illetve az Isten-kapcsolat megvalósulásának eszközeit önmaguk és környezetük szükségleteinek tükrében. A beszélgetésekben újra és újra megjelentek olyan történetek, amelyek a kegyelem megvalósulására adtak bizonyságot életükben vagy a velük kapcsolatban álló emberek életében. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hosszú lelkigyakorlata, a plébániai és lelkiségi közösségekben megvalósuló hitmélyítő találkozóin is sokan megvallják, a kegyelem a hétköznapokban mindenhol tetten érhető, csak észre kell venni, mennyi alkalommal megmutatkozik Isten szeretete.

Józsa János