Egymillió gyermek imádkozott a békéért

1
3900

Az „Egymillió gyermek együtt imádkozik a békéért és az egységért” nevű kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult 2005-ben. 

Az imaalkalomhoz több éve a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai is csatlakoznak. Október 18-án, csütörtökön  az intézmény V-XII. osztályosai a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban (Barátok Temploma), az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában, a legkisebbek pedig az óvodában imádkoztak a békéért és az egységért. 

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye/ Facebook

Az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezéshez csatlakoztak a székelyszentkirályi gyerekek is a helyi templomban, Márta nővér vezetésével.

Fotók: Ilyés Ildikó

Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós-templomban imádkozták ma délelőtt a rózsafüzért.

Fotók: Szent Miklós Plébánia/ Facebook

csíkszeredai Millenniumi templomban Kovács József segédlelkésszel óvodások és kisiskolások imádkozták a rózsafüzért Darvas Kozma-József esperes, plébános hívó szavára.

Fotók: Iochom Zsolt

Kolozsváron a Báthory István Elméleti Líceum kápolnájában Veres Stelian plébánoshelyettes és Hodor Erika hitoktató vezetésével kapcsolódtak be a diákok a rózsafüzér imába.

Fotók: Hodor Erika

Zetelaka templomában közel 500 gyerek, tanítóik, szüleik és nagyszüleik imádkoztak a békéért, csatlakozva az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. Az esemény szervezője Karsai Angéla hitoktató volt.

Fotók: Barabás Andrea

Gyermekek és oktatóik közös rózsafüzér imádsága a szentegyházasfalvi Szent András-plébániatemplomban. Két csoportban 264-en köszöntötték a Szűzanyát.

Fotó: Szentegyhazasfalu/ Facebook

A gyimesbükki Kicsi Iskola gyermekei egy teljes rózsafüzért imádkoztak együtt Salamon József plébános vezetésével a békéért és egységért. A résztvevő diákok egy-egy rózsafüzért és szentképet is kaptak ajándékba, hogy az imádságos lelkületet magukkal tudják vinni.

Fotók: Mihály Katalin Izolda

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum kisdiákjai is bekapcsolódtak az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért nevet viselő akcióba.

Forrás: Gáspár-Barra Réka / Nyugati Jelen

1 HOZZÁSZÓLÁS