„Test s vér, titkos, mély szentség” FRISSÍTVE

Úrnapját ünnepeltünk

0
3353
Fotó: Rohonyi Iván

Krisztus testének és vérének főünnepét a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre 1264-ben a Transiturus bullában hirdette ki az egész latin egyházra érvényesen IV. Orbán pápa, a hit és a kultusz válaszaként azokra a tanításokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét. A gyulafehérvári főegyházmegyében Székelyudvarhelyen (beszámolónk ITT) és Gyimesbükkön (beszámolónk ITT) tartottak búcsút.
Folyamatosan frissülő képösszeállításunk előtt Takó István egyetemi lelkésznek, kolozsvár-szentpéteri plébánosnak a Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban elhangzott ünnepi beszédéből vett szemelvényeket olvashatják.

Segítsen bennünket a négy evangélium

Arra a kérdésre, hogy melyik program tetszett leginkább a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón, a megkérdezett fiatalok szinte kivétel nélkül a szentségimádást említették első helyen. Az indoklásukban kiemelték, hogy az Oltáriszentség előtt mennyire erőteljesen átélhették a jó Isten egyszerű jelenlétét és értünk elszenvedett áldozatát. Sokan annak élményét említették, hogy ebben az egyszerű jelenlétben a saját életük realitásával imádkozhattak és végül arról is beszéltek, hogy a nagy tömeg ellenére mégis a mellettük álló és a legtávolabb álló is valamiért nagyon fontos lett egyszerre. Elgondolkodtató, amit ezek a fiatalok megosztottak: a jó Isten egyszerű jelenléte, az életünkkel való imádság és a közösség, a felebaráti szeretet fontosságának a megtapasztalásáról az Eucharisztiában. Amikor ma, Úrnapján a szentmise után az Oltáriszentséggel kivonulunk az utcára, hasonló tapasztalatainkról szeretnénk tanúságot tenni, ezen valóságban való hitünket valljuk meg. Segítsen bennünket ebben a négy evangélium, amit hallani fogunk (…)

Tegnapelőtt a Kolozsvári Magyar Színházban a pesti Vígszínház Pál utcai fiúk című musicalje olyan ovációban részesült, amelyhez hasonlót talán sem az előadás, sem a színház nem ért meg, vagy csak nagyon ritkán. Molnár Ferenc szívbemarkoló drámája ma itt, Kolozsváron különösen aktuális, és éppen jellegzetes magyarsága ellenére világirodalmi szintre emeli az életünk közhelyessé lett valóságairól szóló darabot. Hogy a gyenge tud győzni az erősek fölött, hogy szükségünk van álmokra, amelyekért érdemes élni („Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért?”), hogy kell egy tér, ami a miénk és amihez kötődni tudunk, ami a miénk, és amit sokszor nem a vélt ellenségtől kellene megvédeni, hanem éppen a Grundért folytatott harcban fölmerülő, bennünk is ott lévő ármánytól, intrikától, árulástól, gyengeségtől, a bűneinktől. Hogy a győzelemhez áldozatra van szükség és a harcban csak vesztesek lehetnek, de mégis minden eredménytől függetlenül az erények győzedelmeskednek: olyanok, mint a becsület, hűség, bajtársiasság, áldozatkészség, és a ki nem mondott, de mégis megélt szeretet. A Lélek fog tanúskodni bennünk, ha átengedjük magunkat neki.

Most amikor arról kell döntést hozni, hogy a templomot bezárjuk-e vagy sem, hogy ha igen, akkor mennyi időre, teljesen vagy csak részlegesen zárjuk le a felújítás ideje alatt, különleges üzenete van a mai körmenetnek: a jó Istennek az övéből általunk körülhatárolt teret, mi magunk tágítjuk ki: többet szeretnénk „lefoglalni” neki. Nem elhanyagolható szándékunk azt is aláhúzni, hogy mi is itt vagyunk, hogy miénk itt a tér, hogy az Egyház mi vagyunk!, de sokkal inkább azt szeretnénk elmondani, hogy mindenünk a jó Istené és az álmaink is Vele kapcsolatosak, hozzá vezetnek bennünket. A mi körmenetünk úgy jut el a céljához, hogy őt hordozva, engedjük, hogy ő hordozzon minket.

Az alábbiakban a gyulafehérvári, temesvári, nagyváradi egyházmegye néhány plébániájának úrnapi körmenete látható. (Cikkünk folyamatosan frissül.)

Gyulafehérvári főegyházmegye 

Kolozsvár

Fotó: Rohonyi Iván

Szent Mihály-székesegyház – Gyulafehérvár

Fotó: Kovács Alpár

Munkás Szent József – Gyergyószentmiklós

Fotó: Kovács Erika

Kézdiszentlélek

Fotó: Gál Béla

Milleniumi templom – Csíkszereda

Fotó: Iochom Zsolt

Dés

Fotó: Guia Laurean Hugó OFM

Jézus Szent Szíve Plébániatemplom – Brassó

Fotó: Jézus Szent Szíve Plébánia/ Facebook

Erdőszentgyörgy

Fotó: Boldizsár Ferenc/ Facebook

Farkaslaka

Fotó: Jakab Emil

Örmény katolikus plébánia – Gyergyószentmiklós

Fotó: Kulcsár László

Ferences templom – Esztelnek

Fotó: Kakucs Szilveszter OFM

Gyimesközéplok

Fotó: Tankó Erzsébet

Marosvásárhely

Foró: Velicsek László Miklós

Csíksomlyó

Fotó: Urbán Erik OFM/ Facebook

Temesvári egyházmegye 

Szent György-Székesegyház – Temesvár

Fotó: Temesvári egyházmegye/ Facebook

Resicabánya

Foto: Erwin Josef Tigla

Pécska

Fotó: Nagy István

Ótelek

Fotó: Nagy István

Óbesenyő

Fotó: Temesvári egyházmegye/ Facebook

Torontálkeresztes

Fotó: Molnár Géza

Vinga

Fotó: Temesvári egyházmegye/ Facebook

Nagyváradi egyházmegye 

Székesegyház – Nagyvárad

Fotó: Micaci Cristian

Tasnádszántó

Fotó: Tóth Attila Levente

Szatmári egyházmegye 

Székesegyház – Szatmárnémeti

Fotó: Szatmárnémeti egyházmegye/ Facebook

Halmi

Fotó: Halmi Plébánia/ Facebook