Úrnapi búcsú Gyimesbükkön

1
2402
Úrnapi búcsú Gyimesbükkben 2018. május 31-én • Fotó: Salamon József

Gyimesbükkön az egyházközség főbúcsúnapja  – Székelyudvarhely és Lázárfalva mellett – szintén Úrnapján van. A délelőtt 11 órakor kezdődött szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök volt.

Úrnapi búcsú Gyimesbükkben 2018. május 31-én • Fotó: Salamon József

A főpásztor szentbeszédében felelevenítette Jézus teste és vére ünnepének középkori eredettörténetét, Lüttichi Szent Julianna alakját, aki látomásban kapott isteni üzenetet a hiányzó liturgikus ünnepre nézvést. A napjainkban több mint hétszázötven éves ünnep nyilvános, templom kívül zajló cselekmények sorát felölelő, illetve benső, személyes, a szentmisében és szentáldozásban megmutatkozó arculatát taglalta Tamás József. „A görög mitológiában olvassuk, hogy Odüsszeusz azt tanácsolja Akhilleusznak, hogy ütközet előtt az embereinek adjon kenyeret és bort, mert ezekben van az erő és a bátorság. Krisztus is kenyeret és bort ad, benne önmagát, mert övéi is minden nap harcba indulnak, de nem ölésre, hanem a szeretet harcára.” Majd így zárta gondolatait a főpásztor: „A mai ünnep két arculata segítsen bennünket megvallani hitünket, hogy majd Jézus is magáénak valljon. És tarra is, hogy úgy becsüljük meg Jézus áldozatát, a szentmisét, s úgytápláljuk belőle lelkünket, hogy Jézus ígérete teljesedhessen: »Aki eszi ez én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon.« (Jn 6,51)”

Úrnapi búcsú Gyimesbükkben 2018. május 31-én • Fotó: Salamon József

A szentmisét követően Gyimesbükkben is megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet.

Úrnapi búcsú Gyimesbükkben 2018. május 31-én • Fotó: Salamon József
Úrnapi búcsú Gyimesbükkben 2018. május 31-én • Fotó: Salamon József