Oltáriszentség: ígéret és beteljesedés

Búcsút ünnepelt a székelyudvarhelyi főesperesi kerület

1
4863
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
A székelyudvarhelyi főesperesi kerület úrnapi búcsúját ma délelőtt ünnepelték. A közelebbi települések és a város plébániáinak búcsújárói keresztaljával érkeztek a Márton Áron térre, ahol a felállított szabadtéri oltárnál Jakubinyi György érsek együtt misézett a kerület papságával. 

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István

Az ünnep szónoka, Székely Dénes gyulafehérvári teológiai tanár beszédének elején az Úrnapja, vagyis Jézus teste és vére ünnepének történetét ismertette, kitérve az ószövetségi előképekre is.

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István

Ezt követően Jézus utolsó vacsorai ígéretének beteljesítését helyezte fókuszba: „A kenyér és a bor ezen az estén átváltozik. Nem egyszerű kenyér és bor többé, hanem Jézus teste és vére. »Az én testem valóban étel. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van« (Jn 6,55–56). Nem volt könnyű elfogadni ezt a tanítást a jóllakott tömegnek Kafarnaumban, de még az apostoloknak sem. (…) Ma sem könnyű elfogadni, hinni és az élet kenyerével rendszeresen táplálkozni. Krízishelyzet van ma is, főleg az öreg kontinensen. (…) Erkölcsi megújulásra van szükség, hogy kilábaljunk a hitkrízisből. Az élő hitért, a keresztény értékrendért, akárcsak a létért, küzdeni kell! Nem dőlhetünk hátra tétlenül a karosszékben. Jó látni és hallani, hogy végre vannak olyan emberek, akiknek életét áthatotta a keresztény értékrend, van bátorságuk és erejük felvállalni ezeréves keresztény múltunkat.”

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Az érseki szentmisén a székelyudvarhelyi egyházközségek egyesített kórusa Halmos László Ecce sacerdos magnus, valamint Gabrielle Deschamps Ave verum corpus és Caspar Tantum ergo című műveit énekelte, vezényelt Rózsa Imre János kántor-karnagy.

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2018. május 31-én • Fotó: Barcsa István
 Még több kép ITT.