Szerdai katekézis: A megkeresztelt ember fehérruhás, világító lámpás

0
1382
Ferenc pápa köszönti a zarándokokat (AFP or licensors)

A keresztség lelki hatásairól szóló tanításával befejezte Ferenc pápa a keresztségről szóló katekézis sorozatát. A fehér ruha a lélek új méltóságát, az égő gyertya Krisztus világosságát jelzi és ezáltal a megváltás kegyelmébe öltözött új ember imádkozhatja a Miatyánk imádságot.

A Krisztusban és a Szentlélekben való új élet jelei
Ma befejezzük a keresztség szentségéről szóló ciklust – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Ennek a szentségnek a lelki hatásai ugyan láthatatlanok a szemnek, de hatékonyak annak a szívében, aki új teremtménnyé vált és kifejezést nyernek a fehér ruha és az égő gyertya átadásával.

Az újjászületés fürdője után – mely képes újjáteremteni az embert a valódi szentségben – természetesnek tűnt kezdettől fogva, hogy az újonnan megkereszteltek fehér ruhába öltöznek és égő gyertyát kapnak a Krisztusban és a Szentlélekben való élet hasonlóságára. A fehér ruha, értelmezte a pápa, miközben jelképesen kifejezi a szentségben megtörtént eseményt, az isteni dicsőségben átalakultak állapotát hirdetik.

Hogy mit is jelent Krisztusba öltözni, arra Pál apostol emlékeztet, amikor leírja azokat az erényeket, melyeket a megkeresztelteknek kell ápolni magukban: „Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol 3,12-14).

Az első századoktól fogva a keresztséget megvilágosításnak nevezték
A húsvéti gyertyáról meggyújtott láng átadása felidézi a keresztség hatását: Vegyétek Krisztus világosságát! – szól a pap a keresztelés szertartása során. Ezek a szavak azt fejezik ki, hogy nem mi vagyunk a fény, hanem a világosság maga Jézus Krisztus, aki feltámadva a halálból, legyőzte a gonosz sötétségét. Mi arra hívattunk, hogy befogadjuk az ő ragyogását – emelte ki a pápa. Ahogy a húsvéti gyertya fényt ad az egyes gyertyáknak, így a feltámadt Úr szeretete lángra lobbantja a megkereszteltek szívét, fénnyel és meleggel töltve el azokat. Éppen ezért az első századoktól fogva a keresztséget megvilágosításnak nevezték.

A keresztény nevelés a gyermek a joga
Ez ugyanis a keresztény hivatásunk: „mindig Isten fiaiként járjunk és tartsunk ki a hitben” – idézett a pápa a felnőtt keresztelés szertartásából. Ha gyerekekről van szó, a szülők feladata a keresztszülőkkel együtt, hogy gondoskodjanak a keresztségi kegyelem lángjáról a kicsinyeikben, arra segítve őket, hogy legyenek állhatatosak a hitben. A keresztény nevelés a gyermeknek a joga – szögezte le kétszer is a pápa. Ez a nevelés ugyanis arra irányul, hogy fokozatosan megismertesse velük Isten tervét Krisztusban és így képesek lesznek megtisztítani a hitüket, amiben megkeresztelték őket.

Krisztus élő jelenléte megforrósítja a szívünket
Krisztus élő jelenléte, amit őrizni, védelmezni és tágítani kell, egy olyan lámpás, mely megvilágítja a lépteinket; olyan világosság, mely irányt ad döntéseinknek. Olyan láng az, mely megforrósítja annak a szívét, aki az Úr elé járul és képessé tesz bennünket arra, hogy segítsünk annak, aki velünk együtt jár, egészen a vele való elszakíthatatlan közösségig. Arról a napról írja a Jelenések könyve: „Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké” (Jel 22,5).

A keresztelés a Miatyánkba torkollik
A keresztségi szertartás a Miatyánk imádságával ér véget, amely valóban Isten gyermekeinek az imája. A keresztségben újjászületett gyermekek ugyanis megkapják a Szentlélek ajándékának a teljességét a bérmálásban és részesülnek az Eucharisztiában, miközben megtanulják, mit is jelent az Isten felé fordulva Atyának szólítani őt.

Engedd, hogy a keresztség kegyelme gyümölcsöt hozzon a szentség útján
A keresztségről szóló katekézis végén Ferenc pápa megismételte a Gaudete et Exsulate apostoli buzdításában tett felhívást: „Engedd, hogy a keresztség kegyelme gyümölcsöt hozzon a szentség útján. Engedd, hogy minden szabad legyen benned az Isten számára és válaszd az Istent újból. Ne veszítsd el bátorságod, mert tiéd a Szentlélek ereje és a szentség, ami végül is a Szentlélek gyümölcse az életedben” – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

(vl) Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS