Meg kell ismertetni a keleti egyházak kincseit

Ferenc pápa ellátogatott a Pápai Keleti Intézetbe

0
989
Ferenc pápa megáldott egy ciprust a Pápai Keleti Intézet kertjében (Fotó: EPA/Vatikáni Rádió)

A Keleti Egyházak Kongregáció és a Pápai Keleti Intézet centenáriuma alkalmából a szentatya október 12-én, csütörtökön felkereste a Santa Maria Maggiore bazilika közelében fekvő felsőoktatási intézményt, majd szentmisét mutatott be a pápai bazilikában. A Pápai Keleti Intézetben találkozott a vatikáni dikasztérium vezetőivel és átadta üzenetét Leonardo Sandri bíborosnak, a Kongregáció prefektusának. Az intézmény kertjében megáldott egy ciprusfát a diákok jelenlétében. Ezt követően a nagyteremben találkozott a intézet jótevőivel és a jezsuita közösséggel.

A totalitárius rezsimek bukása utáni helyzet

A pápa megállapította: „a jelenre számos tragédia hatott, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A totalitárius rezsimek és a különböző diktatúrák bukása sajnos egyes országokban olyan körülményeket teremtett, amelyek kedveztek a nemzetközi terrorizmus elterjedésének. A keleti egyházak keresztényei ma megtapasztalják az üldöztetés drámáját és az egyre aggasztóbb méretű diaszpóra kialakulását.”

Imádkozó meghallgatás

„Senki sem hunyhat szemet e helyzetek felett. Az önmagából kilépő egyházszeleteként a Pápai Keleti Intézet arra kapott meghívást, hogy felvállalja az imádkozó meghallgatás szerepét. A mai időkben az intézmény – a száz évvel ezelőttihez hasonlóan – újra egy gondviselésszerű keresztút középpontjában áll. A pápa mindenkit arra buzdított, hogy továbbra is tartsa figyelmét a hagyományos kutatáson és annak alkalmazásán, hogy a keleti egyházaknak és az egész egyházi közösségnek fel tudja kínálni az élet meghallgatásának és a teológiai elmélkedésnek a képességét.”

Történeti áttekintés

A jelenlegi helyzet elemzése mellett a pápa történeti áttekintést is adott. Emlékeztetett a Pápai Keleti Intézet centenáriumához kötődő legfontosabb dátumokra. Az intézményt 1917. október 15-én alapították. Ugyanebben az évben jött létre a Keleti Egyházak Kongregáció, amelyet XV. Benedek pápa állított fel Dei Providentis k. Motu propriójával. „Még az első világháború viharai közepette is a pápa különleges figyelmet tudott szentelni a keleti egyházaknak.” 1922-ben XI. Piusz a Pápai Keleti Intézetet a jezsuita rendre bízta, majd 1928-ban Rerum Orientalium k. enciklikájával arra buzdította a püspököket, hogy küldjenek diákokat az intézménybe. A jelentős újdonságok között Ferenc pápa üzenetében kiemelte még a Pápai Russicum Kollégium megalapítását 1929-ben és a keleti kánonjogi tanszék létrehozását 1971-ben.

Tanítás és pasztoráció 

A Pápai Keleti Intézet történetének kezdetén „egyfajta konfliktus húzódott a tanítás és a pasztoráció között”. El kell azonban ismerni, hogy ez az ellentét nem létezik. A pápa arra hívta az intézmény tanárait, hogy „tegyék első helyre a tudományos kutatás iránti elkötelezettségüket elődjeik példáját követve, akik nagyon értékes hozzájárulásukkal tűntek ki”.

A Pápai Keleti Intézet küldetése

A szentatya ezt követően a Pápai Keleti Intézet küldetéséről szólt. „A kutatásnak, a tanításnak és a tanúságtételnek köszönhetően az a feladata, hogy segítse megerősíteni és megszilárdítani a hitet a hatalmas kihívások láttán. Az intézmény arra kapott meghívást, hogy alkalmas hely legyen szeminaristák, papok és világiak képzésére, akik képesek magyarázatot adni arra a reményre, amely áthatja és támogatja őket.” A pápa arra buzdította az intézet tanárait, hogy maradjanak nyitottak minden keleti egyház felé, hiszen a Pápai Keleti Intézetnek „ökumenikus missziója is van a testvéri kapcsolatok ápolásán és az olyan kérdések elmélyült tanulmányozásán keresztül, amelyek megosztottságot okoznak. Az intézménynek továbbá az is feladata, hogy megismertesse a nyugati világgal a keleti egyházak gazdag hagyományának kincseit.”

Hiányosságok orvoslása

Ferenc pápa elismerte, hogy „a különböző római keleti kollégiumok számos hallgatója olyan egyetemekre jár, ahol nem mindig a saját hagyományaikkal teljes összhangban levő képzést kapnak. Arra ösztönzött, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan lehetne ezeket a hiányosságokat orvosolni. Például buzdítsák a jövőbeli lelkipásztorokat arra, hogy keleti híveikben, bárhol is legyenek, ültessék el a saját hagyományaik iránti mély szeretetet”.

Tanulmányozzák és terjesszék a keleti egyházak hagyományait 

Végül a pápa annak a kívánságának adott hangot üzenetében, hogy a Pápai Keleti Intézet „megújult lendülettel folytassa küldetését. Szeretettel és intellektuális tisztességgel, tudományos szigorral és lelkipásztori szempontból tanulmányozzák és terjesszék a keleti egyházak hagyományait liturgikus, teológiai, művészeti és kánonjogi sokszínűségükben. Válaszoljanak mindig egyre jobban a mai világ várakozásaira a kiengesztelődés és a béke jövőjének megteremtése terén.”

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS