A keresztények az engedelmességről tanúskodjanak

Ferenc pápa csütörtöki homíliája

0
1176
Fotó: Vatikáni Rádió

Kereszténynek lenni nem társadalmi státuszt jelent, hanem azt, hogy Jézushoz hasonlóan engedelmes tanúi leszünk Istennek, és ezért vállaljuk az üldöztetést is. Erről beszélt Ferenc pápa csütörtökön reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentlélek tesz minket engedelmes tanúkká, de kérnünk kell Istentől ezt a kegyelmet.

A hívők és az ügyeskedők – régen és ma

„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” – ezt válaszolja Péter, akit az apostolokkal együtt a főtanács elé visznek, miután egy angyal kiszabadítja a börtönből. Tilos volt hirdetni Jézus nevében, de ők a főtanács tilalma ellenére egész Jeruzsálemben hirdették a Krisztusról szóló tanítást. Ferenc pápa az Apostolok Cselekedeteiből vett szentleckéről (ApCsel 5,27–33) elmélkedett homíliájában. Ahhoz, hogy ezt a történést megértsük, vissza kell nyúlnunk az egyház születésének első hónapjaihoz, amikor a közösség növekedett és sok csoda történt. A nép hitt, de voltak ügyeskedők is, akik karriert akartak csinálni, mint Ananiás és Szafira. Ma is ugyanez történik – állapította meg a pápa –, mint amikor megvetéssel nézik az emberek, ahogy a betegeket az apostolokhoz viszik. Péter, aki nagycsütörtökön félelmében elárulta Jézust, most bátran így válaszol: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek”. Ez a válasz megérteti velünk, hogy a keresztény az engedelmesség tanúja, mint Jézus, aki megsemmisítette önmagát, és az olajfák kertjében azt mondta az Atyának: legyen meg a te akaratod, ne az enyém.

Nem egy eszméről, egy filozófiáról tanúskodunk, hanem az engedelmességről

A keresztény az engedelmesség tanúja, és ha mi nem ezen az úton, az engedelmességben való növekvés útján járunk, akkor nem vagyunk keresztények. Legalább járjunk ezen az úton, az engedelmesség tanúiként, mint Jézus. Nem egy eszme, egy filozófia, egy vállalat, egy bank vagy egy hatalom tanúi, hanem az engedelmesség tanúi legyünk, mint Jézus – hangsúlyozta a szentatya. Ehhez azonban a Szentlélek kegyelmére van szükség. Csak a Lélek tehet minket az engedelmesség tanúivá. „Nem, én majd elmegyek ahhoz a spirituális tanítóhoz, elolvasom ezt a könyvet…” Ez mind rendben van, azonban egyedül a Szentlélek képes megváltoztatni a szívünket és tehet mindannyiunkat az engedelmesség tanúivá. Ez a Lélek műve és nekünk kérnünk kell, fohászkodnunk kell ezért a kegyelemért: „Atyám, Úr Jézus, küldjétek el nekem Lelketeket, hogy az engedelmesség tanúja legyek”, vagyis keresztény.

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek

A Szentleckében olvastuk, mi a következménye annak, ha az engedelmesség tanúi leszünk. Pétert válasza után meg akarták ölni. Az engedelmesség tanúságtétele magával hozza az üldöztetést. Amikor Jézus a nyolc boldogságról beszél, ezzel zárja a felsorolást: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa” (Mt 5,10). A keresztet nem lehet elvenni egy keresztény életéből. A keresztény élete nem egy társadalmi státusz, nem egy lelkiségi életmód, ami jóvá vagy kicsit jobbá tesz minket. Ez nem elég. A keresztény élete az engedelmességben megnyilvánuló tanúságtétel, és ez az élet tele van rágalmakkal, szóbeszéddel, üldöztetéssel. Ahhoz, hogy Jézushoz hasonlóan az engedelmesség tanúi legyünk, imádkoznunk kell. Be kell ismerni, hogy bűnösök vagyunk, hogy szívünk tele van világiassággal, és kérnünk kell Istentől a kegyelmet, hogy az engedelmesség tanúi legyünk. Kérnünk kell a kegyelmet, hogy ne ijedjünk meg, amikor üldöznek minket, amikor megrágalmaznak, mert az Úr azt mondta, hogy amikor az ítélőszék elé visznek minket, a Szentlélek fogja megmondani, mit válaszoljunk – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS