2024. július 15.

Szent János apostol és evangélista

Az anyaszentegyház a mai napon Szent János apostol és evangélista ünnepét üli. A tizenkét apostol közül, Péter után a második legkiemelkedőbb egyéniség. Tudását tekintve, egyedül Szent Pál az, akivel össze lehet hasonlítani. A negyedik evangélium szerzője, a művészetekben használt attribútuma, jelképe: a sas.
Betszaidában született, szülei Zebedeus és Szalome, testvére pedig az idősebb Jakab apostol. Családja halász család volt. Amikor Keresztelő Szent János fellépett a pusztában, János is tanítványa lett, de később András apostollal együtt Jézushoz csatlakozott. Jézus hívására mindenét elhagyta és végleg a tanítványa lett. Evangéliumában önmagáról így ír: „a tanítvány, akit szeretett Jézus!” Péter és Jakab mellett őt is különös bizalmával tüntette ki az Úr.
Evangéliumában Jézust, mint Isten egyszülött fiának dicsőséges alakját állítja elénk, akit kegyelem és igazság tölt be. Egyben kiegészítette a három szinoptikus evangéliumát is. A Szentírás három levelét is tartalmazza, ezeket görög nyelven írta az első század kilencvenes éveinek elején. Öreg korában, amikor már nem tudott prédikálni, csak ezt hangoztatta híveinek: „Fiacskáim szeressétek egymást!” Megkérdezték, hogy miért csak ezt prédikálja mindig. Így felelt: „Mert így hallottam az Úrtól, s mert ez egymagában is elég!” Százéves korában halt meg, az apostolok közül egyedül ő nem halt vértanúhalált.

Incze Dénes A Szentek élete alapján

Dátum

2016. december 27., kedd
Kategóriák