2024. július 14.

(Sziléziai) Szent Hedvig

1174-ben született Andechs várában (Bajorország). Nagynénje volt Árpád-házi Szent Erzsébetnek. Ő is a felebaráti szeretet mintaképe volt. Henrik sziléziai herceg felesége lett és hét gyermeket hozott a világra. Élete tele volt szenvedésekkel: hazulról rossz hírek jöttek, saját sziléziai családjában is véres viszályok voltak. Ő azonban felismerte, hogy mit kell tenni: „az ellentéteket ellentétekkel kell gyógyítani”: a gyűlöletet szeretettel, a bűnt engeszteléssel. Kemény vezeklő életet élt tehát. Férje halála után a trebnitzi ciszterci nővérek kolostorában élt. 1242. október 15-én halt meg. Sírja az ottani rendi templomban van.

Képeken (Sziléziai) Szent Hedviget többnyire mint fejedelemasszonyt, vagy mint bencés szerzetesnővért ábrázolják. Gyakran tart kezében templommodellt, néha kereszt előtt imádkozik, vagy alamizsnát osztogat. Kezében gyakran viszi cipőit, mivel a hagyomány szerint mindig mezítláb járt.[

Sziléziai Szent Hedvig szobra Sehnde településen Hannover mellett. (Wikipédia.org)

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/1016.html

 

Dátum

2024. október 16., szerda

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - fehér
nem kötelező emléknap - fehér
Kategóriák

Szervező

RomKat.ro > Kalendárium
Email
07coio7u9mvf4je1j2nasjqpss@group.calendar.google.com