2024. június 18.

Páduai Szent Antal-búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére: Déva-telep, Iszkrony (Vulkán), Dés, Kolozsvár: Bulgária-telep, Vargyas, Zernyest, Körtvélyfája, Marosvásárhely: minorita templom (jezsuiták), Ülke, Újtusnád, Csíkcsicsó, Jávárdipatak, Erdőszentgyörgy, Alsósófalva, Illyésmező, Csíksomlyó: Szent Antal-kápolna, Bekecs-tetői kápolna

Szatmári egyházmegye

  • Szatmárnémetiben június 13-án 11 órától kezdődik a szentmise, amelyet Tempfli Máté székesegyházi káplán mutat be.
  •  Nagybányán június 13-án 10:30-tól magyar nyelvű búcsú misét Szmutku Róbert, nagybányai esperes, a román nyelvű búcsú misét pedig este 18-tól tartják Afrențoaie Mihai szentbeszédével.
  • Kaplonyban június 13-án 11 órától a székelyudvarhelyi Kovács Csaba Antal OFM főcelebrálásával mutatják be a legszentebb áldozatot.

A Szent Antal búcsúk végén szokás szerint megáldják a hívek által hozott liliomokat.