2024. május 22.

Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú

János prágai pap volt és később püspöki helynök. Hivatalánál fogva joghatósági vitába keveredett Vencel királlyal. Letartóztatták és megkínozták, majd a Károly-hídról a Moldva folyóba dobták. A hagyomány szerint a gyónási titok áldozata. Halálának napja 1393. március 20-a. Teste a prágai Szent Vitus székesegyházban nyugszik. A hidak védőszentjének is tekintik.
Vértanúk miséje, 312. vagy 314.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0516.html

Liturgia:
A vértanúk közös olvasmányaiból, 593. oldal,
vagy: A lelkipásztorok közös olvasmányaiból, 614. oldal.

OLVASMÁNY Sirák fiának könyvébőlSir 21,26-31
A balga az ablakon át nézeget a házba, a jól nevelt ember azonban megáll kívül. Neveletlenség, ha az ember az ajtónál hallgatózik; a bölcs embert feszélyezi, ha másról rosszat hall. Oktalanságot beszél a balgák ajka, a bölcs ember viszont mérlegre teszi minden szavát.
A balgák a szájukon hordozzák szívüket, a bölcsek pedig szájukat szívükbe rejtik. Amikor ellenfelét átkozza a gonosz, önnön fejére szórja átkait. Aki rágalmaz, az magát szennyezi be, s akárhol lakjék is, csak gyűlölik az ilyet, meggyűlölik azt is, aki vele tart. A hallgatag és okos pedig tiszteletet arat.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 30,3cd-4.6 és 8ab.16bc és 17 2. tónus.
Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. Vö. 6. vers.
Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene.
Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
Ragyogjon föl arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

ALLELUJA
Alleluja. 5. szám.
Boldog, aki nyelvével nem botlik, * s nem szolgál olyannak, aki méltatlan hozzá. Sir 25, 11 5. tónus. Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébőlMt 11,2-40
Abban az időben amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok?
Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések: 31. vagy 32. szám.

Dátum

2024. május 16., csütörtök - 2025. május 16., péntek

Idő

All of the day
Kategóriák