2022. augusztus 10.

Nagyboldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Karcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon, Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Székelyföldvár, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Nyárádköszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosnyír, Marosszentkirály, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Posa-hegy, Kolozsmonostor: Apátsági templom (Kálvária), Sikaszó (Zeletaváralja), Erzsébetváros: örmény templom.

 • Triduummal készülnek a kontumáci Nagyboldogasszony-anyatemplom búcsúünnepére. Augusztus 12-én 19 órától szentmise, 20 órától szentségimádás kezdődik. Augusztus 13-án és 14-én is 19 órakor lesznek a szentmisék, a hívek állandó, éjjel-nappali imádsága pedig a különböző imacsoportok vezetésével a búcsús szentmise kezdetéig, augusztus 15-e délig tart. Az ünnep szónoka Fülöp László miklósvári plébános.
 • kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját augusztus 14-én, szerdán délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bereczki Attila újmisés, gelencei segédlelkész.
 • szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján tartják. Az ünnep előestéjén, augusztus 14-én, este 8 órakor gyertyás körmenet lesz a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a búcsús szentmise, amelynek szónoka ifj. Páll Antal segesvári plébános, délután 1 órakor kezdődik.
 • Nagyboldogasszony, Mária mennybevételének az ünnepén a csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órától lesznek.

 • kolozsvári piarista templomban augusztus 15-én, szerdán délelőtt fél 10 órakor román, 11 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét.  A román nyelvű szentmise fél tíz, a magyar pedig 11 órától kezdődik. Mindkét alkalommal Kovács Szabolcs újmisés a főcelebráns és az ünnepi szónok is.
 • Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján csütörtökön délelőtt 11 órától Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános mutatja be a szentmisét. A szentbeszédet Gál István-Attila fogarasi plébános tartja.
 • kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét augusztus 15-én, csütörtökön déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános mondja. Az ünnep előestéjén este 7 órától szentségimádás és gyóntatás lesz.
 • Szintén csütörtökön déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kutas Attila paksi plébános.
 • csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony-kápolnánál csütörtökön délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban. Az ünnepi homíliát Kapás Attila etesi plébános mondja.
 • Felsőboldogfalván augusztus 15-én, csütörtökön déli 12 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Bordi János pálpataki plébános prédikál.
 • A kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú szintén déli 12 órakor kezdődik. A szentmise szónoka Csíkszentkirály plébánosa Papp Márton.
 • Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúját augusztus 15-én, csütörtökön déli 12 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója.
 • Karcfalván csütörtökön délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, a szentbeszédet Galsi János plébános tartja Magyarországról. A szentmise után megtekinthető a templom udvarán található kápolnában az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből című emlékkiállítás.
 • Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a temesvári egyházmegye papja, Lokodi Attila dettai plébános tartja a homíliát.
 • radnóti templom búcsúját augusztus 15-én, csütörtökön délután 1 órakor tartják Köllő Tibor szovátai plébános szentbeszédével.
 • Szintén délután 1 órakor kezdődik a nyárádköszvényesi templom búcsúja. Itt a szentmisén Bátor Botond pálos atya prédikál Hargitafürdőről.
 • Gödemesterháza filiájában, Palotailván csütörtökön délután 5 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. A Nagboldogasszony-napi szónok Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész.
 • gyergyótölgyesi templomnak is Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise augusztus 17-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú napján tartják a Tölgyesről elszármazottak találkozóját is. Az ünnep szónoka Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkész.
 • Marosszentkirályon az ünnepi búcsús szentmisét augusztus 18-án, vasárnap déli 12 órától mutatják be.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Augusztus 18-án, vasárnap tartják Margittán a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt templom búcsúünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka P. Timár Asztrik OFM, kaplonyi házfőnök. A zenei szolgálatot a hódmezővásárhelyi iskola kórusa biztosítja.
 • Augusztus 15-én, csütörtökön déli 12 órai kezdettel tartják a szilágysomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséjét, melynek főcelebránsa Hatos Mihály altorjai plébános.
 • Augusztus 17-én, szombaton délelőtt 11 órakor Sülelmeden, délután 4 órakor Zsibón tartanak búcsús szentmisét, melyek főcelebránsa Pitó Lajos monospetri plébános lesz.
 • Augusztus 18-án, vasárnap Szentjobbon délelőtt 10 órakor  Májernyik Mihály helyi plébános, 11 órakor Feketeerdőn magyar nyelven Vilcsek Ferenc mezőtelegdi plébános; déli 12 órakor Nagyszalontán Jitaru Szél Antal belényesi plébános; szintém déli 12 órakor Biharon Fodor József általános helynök; délután 1 órakor Feketeerdőn szlovák nyelven Albert Ágoston sólyomkővári plébános prédikál.

Temesvári egyházmegye:

 • A máriaradnai kegytemplomban a szentmisék rendje a következő:
  Augusztus 11-én, vasárnap: 8 órakor szentmise magyar nyelven, 10.30 órakor szentmise magyar, román és német nyelven.
  Augusztus 14-én, szerdán: 18.00 órakor szentmise horvát nyelven;19.00 órakor szentmise román és magyar nyelven; 20.00 órakor rózsafüzér ájtatosság és körmenet a kegytemplom előtt.
  Augusztus 15-én, csütörtökön: 7.30 órakor szentmise horvát nyelven; 9.30 órakor szentmise magyar nyelven; 11.00 órakor ünnepi szentmise, főcelebráns Hortobágyi Tamás Cirill pannonhalmi főapát, koncelebrál Pál József-Csaba temesvári megyés püspök;13.00 órakor szentmise román nyelven;14.00 órakor görög katolikus szent liturgia; 17.00 órakor Gheorghe Iovu meditatív koncertje.
 • Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A szentmisék rendje a következő:
  Augusztus 14-én, szerdán 18 órakor főpásztori szentmise, főcelebráns Pál József-Csaba megyés püspök. A liturgián részt vesz Hortobágyi Tamás Cirill bencés szerzetes, pannonhalmi főapát.
  Augusztus 15-én, csütörtökön 7 órakor szentmise cseh nyelven; 9 órakor szentmise magyar, román és német nyelven, celebrálja Dumitru Daniel oraviczabányai plébános. A szentmisét követően, 10 órakor Dumitru Daniel plébános megáldja a templommal szemközti hegyoldalban felújított keresztutat.
 • Majláthfalva megalapításának 200. évfordulóján a közösség több rendezvénnyel kívánja emlékezetessé tenni a kiemelkedő jubileumot. Csütörtökön tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére 140 évvel ezelőtt felszentelt templom búcsúünnepét. A szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Augusztus 17-én, szombaton kerül sor a Majláthfalva megalapításának 200. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, amelynek keretében 10 órakor a templomban Pál József- Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. Mindkét szentmise végén sor kerül Majláthfalva és Monostor települések Családkönyvének, valamint Majláthfalva monográfiájának bemutatójára.
 • Az óbesenyői Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsús szentmiséjét augusztus 15-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor Salman Demeter nagylaki plébános mutatja be. A liturgiát követően, 12 órakor a közösség tagjai koszorút helyeznek el Nikola Stanislavici csanádi püspök emlékművénél.

Szatmári egyházmegye:

 • A szatmári egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, csütörtökön, délelőtt 11 órától kerül sor. Túrterebesen Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános; Erdődön Szmutku Róbert nagybányai esperes; Nagymajtényban Szilágyi János, a nagykárolyi 2-es számú esperesi kerület esperese, a Fatimai Szűz Mária egyházközség plébánosa; Szamosdarán Starmüller Ferenc csomaközi plébános; Felsőbányán Dánku Balázs, a nagybányai Szent József egyházközség plébánosa; Hosszúmezőn pedig Turtureanu Róbert, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly egyházközösség segédlelkésze mond majd szentbeszédet.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Nagyváradon a Szűz Mária mennybevételének ünnepét megelőző három napban triduumot szervez a székesegyházi plébánia. Augusztus 12-én és 13-án a 18 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József-templom plébánosa.
  Augusztus 14-én, szerdán 22 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd 24 órakor szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Csató Béla pápai káplán, nyugalmazott plébános. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én, csütörtökön 8 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Kémenes Lóránt Zoltán, kolozsvári főesperes-plébános.

 

Dátum

2019. augusztus 11., vasárnap - 2019. augusztus 15., csütörtök