Betegek világnapja

Egyházunk minden év február 11-én, az első lourdes-i Szűzanya jelenés napján a betegekre irányítja a világ figyelmét. II. Szent János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11. a Betegek világnapja legyen. Célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

  • A csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában a betegek világnapján február 11-én lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. A délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatja be. A liturgia végén a jelen lévő idős és beteg emberek a betegek szentségében részesülhetnek, akik lelkileg előtte felkészültek a szentség felvételére. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén. A pünkösdi búcsú alkalmával a mentőszolgálat költséget helyi alapból kell fizetni, ezért e napon gyűjtést szerveznek erre a célra.

  • A nemzetközi nap kapcsán február 9-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban, február 11-én, kedden pedig a resicabányai Szentháromság-templomban bemutatott szentmisék keretében külön imádkoznak a betegekért, akik ez alkalommal felvehetik a betegek szentségét is. Ezeken a napokon a plébánián a helyi Katolikus Orvosok Egyesületének képviselői gyógyszerekkel és egyéb szolgáltatásokkal (vércukorszintmérés, vérnyomásmérés) segítik a híveket. A temesvár-józsefvárosi templomban február 11-én, kedden 17 órakor szentmise a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.
  • 2020. február 11-én, kedden, a betegek világnapján délután 5 órakor a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban, ünnepi szentmise keretében részesülhetnek a betegek kenetében mindazok, akik a szentség felvételéhez szükséges felkészítésben részesültek és a plébános ajánlásával rendelkeznek. A szentség felvételéhez szükséges a kegyelmi állapot (gyónás, szentáldozás), illetve a kellő megokoltság (előrehaladott kor vagy komoly betegség). Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök lesz.
  • szatmárnémeti Zárda-templomban február 11-én, kedden délután fél hattól gyónásra nyílik lehetőség, hat órától pedig Schönberger Jenő püspök mutat be szentmisét a betegekért. A résztvevők teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett. Azoknak a betegeknek, akiknek nehézséget jelent eljutni a templomba, ingyenes szállítást biztosítanak. Akik igénybe szeretnék venni ezt a lehetőséget, február 7-ig jelentkezhetnek Gáspár Annamária egyházmegyei kórházpasztorációs referensnél a 0743 097 701-es telefonszámon.