A Vasárnap története

Kolozsváron jelenik meg, 1991. október 6-án indult. Az 1990. febr. 12-én indult Keresztény Szó akkori egyetlen katolikus hetilap havilappá alakulása után jelent meg a Vasárnap.

Alcíme előbb katolikus családi újság, majd romániai magyar katolikus hetilap, ma katolikus hetilap. Ennek megfelelően ma már elsősorban a katolikus egyház romániai magyar „részének” szócsöve, híreit és eseményeit közli és mutatja be, valamint az itteni hívek (média)szükségleteit igyekszik kielégíteni.

Főszerkesztő az indulástól kezdve Jakab Gábor, majd ideiglenesen megbízottként Farmati Anna, később Bodó Márta. 2016 novemberétől felelős szerkesztő vezetésével készül a lap.

Felelős szerkesztő az indulástól 1993. jan. 10-ig Jakabffy Tamás, utána Bodó Márta, Jakabffy 1997-ig mint szerkesző szerepel még az impresszumban. 1996-tól szerkesztőként szerepel Bereczki Silvia. Olvasószerkesztő 1994. máj. 8-ig Asztalos Ildikó.

A lapot kiadja a Gloria Kiadóvállalat, majd 2005-től a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület.

Kiadásában jelenik meg 1995 óta minden évben a Vasárnap Évkönyv.

A lap feladata a romániai magyar katolikus egyházmegyék és hívek tájékoztatása, életének bemutatása és tükrözése.