Hitoktatók nyári továbbképzője a megújulás jegyében

0
357

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát, amelynek programsorában helyet kap a római katolikus hittantanárok továbbképzője is. Egyházmegyéink hitoktatásért felelőseinek közös megállapodása szerint egyik évben a gyulafehérvári főegyházmegye, másik évben egy „kis” egyházmegye szervezi a BNYA jelzett szekciójának programjait. Az idén a főegyházmegyén van a sor, azon belül pedig a Gyergyó kerületi főesperesség és a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium a házigazda.

A július 21–26. között zajló program a Bolyai Nyári Akadémia központi címéhez – Értékelés, mérés és fejlesztés a közoktatásban – igazodik. Saját címe, Megújuló hitoktató – megújuló hitoktatás sugallja, hogy az öt nap során a szakmai képzés mellett a lelki töltekezés is hangsúlyt kap. A főegyházmegye által idén különösen ösztönzött lelki megújulás segítéséhez kapcsolódnak a továbbképző napi szentmiséi és elmélkedései, a Jakab Antal püspökre emlékező egész napos zarándoklat, a Szent Anna-kápolnához vezető keresztút imádkozása, de a helyi egyházi kincsekkel, közösségekkel való ismerkedés is a lelki töltekezést szolgálja. A szakmai program a hittanórákon fejleszthető és mérhető kompetenciákra fókuszál, illetve konkrét értékelési módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket. A tanárok kompetenciaalapú hittanórák és kis projekt résztvevői lesznek, és egy nagyobb poszteren lehetőséget kapnak saját évközi tevékenységeik bemutatására. Érdekesnek ígérkezik az új katekétikai direktórium által is szorgalmazott „zöld katekézis” jegyében a Sugó-barlangban tartandó hittanóra. A továbbképző különösen szép programpontja a 90 évvel ezelőtt Márton Áron és György Lajos által indított Erdélyi Iskola című nevelésügyi és népnevelő folyóirat máig aktuális és ma is erősíteni képes gondolataival való ismerkedés. De lesz kerekasztalbeszélgetés és könyvbemutató is, s a nyári továbbképzőkről elmaradhatatlan jó kedvű együttlétet biztosító alkalmak sem maradnak el. Az idei hittantanári továbbképző előadói – műhelyvezetői: Gidró Melinda (magyartanár és képző, Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos), Lázár Csilla (angol‒magyar szakos tanár, jelenleg igazgató, Spektrum Oktatási Központ, Csíkszereda), dr. Ozsváth Judit (matematika- és hittantanár, egyetemi oktató, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár), Portik Zsolt (történelemtanár és képző, Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, Gyergyószentmiklós).

A program részletesebb ismertetése és a jelentkezés feltételei is az alábbi kis e-bookban, IDE kattintva találhatóak. A továbbképző Facebook-oldalát is érdemes követni, mert több programot is élőben fognak közvetíteni.

A szervezők