Gyulafehérvári kispapok csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklata 2.

0
481

Hosszu Norbert-Lajos diakónus, Barna Miklós-István III. éves és Karácsony Ervin-Barnabás I. éves kispapok a tusnádi plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Hosszu Norbert-Lajos diakónus és Karácsony Ervin-Barnabás I. éves kispap közös beszámolóját olvashatják.

Az idei pünkösdszombati csíksomlyói búcsú mindannyiunk számára rengeteg lelki feltöltődést adott. A lelki töltekezés mellett sok örömben és élményben is volt része kis csapatunknak. Kalandos hétvégénk péntek délután vette kezdetét, amikor ugyanis Szentegyházán csatlakoztunk a Mária-úton lévő zarándokcsoporthoz és közösen folytattuk utunkat, felajánlva szándékainkat és imakéréseinket a boldogságos Szűzanya oltalmába.

Péntek este az erdőaljai-csibai Szent Lőrinc-templomhoz érve közös szentmisén vettünk részt, melyet felajánlottunk a zarándoklat kegyelmeiért. A szentmise keretében Karácsony Ervin-Barnabás I. éves kispap tett tanúságot hivatásáról és hangsúlyosan kiemelte, hogy mily hálás a meghívás kegyelméért, amelyhez nem vezetett mindig egyenes és sima út, ugyanakkor bátorította a jelenlévőket, hogy ha valaki érzi, hogy Isten hívja az ő szolgálatára, ne féljen ezen hívásra igent mondani, hiszen a legszebb dolog az Urat szolgálni. A szentmisét közös együttlét követte a csoport tagjaival, ahol megosztottuk élményeinket az úttal kapcsolatban.

Szombat reggel folytattuk zarándokutunkat, melyet rengeteg szép Mária-ének kísért, és közösen elvégeztük a fájdalmas és az örvendetes szentolvasót. A Kis- és a Nagysomlyó között található Hármashalom-oltárhoz érve mi is csatlakoztunk kispaptársainkhoz, és közösen vettünk részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén. A szentmisét követően utunk Tusnádra vezetett, hiszen kis csapatunk ott töltötte a hétvégét. A hétvége alatt bekapcsolódtunk a plébánia életébe, vérkeringésébe, részt vettünk a közösségi szentmiséken Tusnádon és Verebesen, ahol Hosszu Norbert-Lajos diakónus prédikációban bátorított bennünket, valamint az alcsík-kászoni főesperesi kerületben tartott búcsús szentmiséken is részt vettünk: vasárnap Csíkszentléleken és hétfőn Kászonjakabfalván. Ezáltal is jobban meg tudtuk ismerni más közösségek híveit és plébánosait.

Vasárnapi napunkat még csodásabbá tette az, hogy közösen elmentünk Csinódra, és megnéztük a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére építettet ökumenikus kápolnát. A kápolna építője ismertette velünk, hogyan is jött létre ez a csodálatos hely, ahol már most számos imameghallgatás történt. Ezt követően visszatértünk a tusnádi plébániára, ahol besegítettünk az állattartomány etetésében, melyet közös együttlét és jó hangulatban eltöltött beszélgetés és hangos nevetés követetett.

Kalandos utunk még nem ért véget hiszen a pünkösdhétfői szentmise keretében Barna Miklós-István III. éves kispap tett tanúságot a hivatásáról, melyben arra hívta fel a figyelmünket, hogy a folyamatos és erős Isten-kapcsolat elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy igazán meg tudjuk érezni azt, hogy a Gondviselő Atya sokkal többet és sokkal értékesebb dolgokat ad nekünk az évek alatt, mint amennyit elvárunk vagy pedig kértünk tőle. A szentmisét közös kávézás követett, amelyen hívek is jelen voltak. Ez is sokban hozzájárult ahhoz, hogy jobban megismerhettük a plébániai közösséget.

A hétvége alatt nagyon sok élményben volt részünk. Először is megismerhettünk két csodálatos közösséget, amelyek nagy örömmel fogadtak bennünket, kispapokat, és engedték, hogy mi is arra a pár napra a közösség tagjai lehessünk hálásak vagyunk ezért. A somlyói nyeregben tartott szentmise alatt mindannyian átéreztük, hogy a Szűzanya ott van velünk, hiszen az átváltoztatás szavai alatt az a rengeteg ember mind egy szív és egy lélek volt, és abben a pillanatban a Szűzanya volt az, aki rávilágított bennünket arra, hogy most az ő szeretett Fiára irányítsuk figyelmünket. A hétvége nem csak abban segített, hogy más-más közösségeket is megtudjunk ismerni, hanem hogy egymást is jobban megismerjük. A plébániai életbe bekapcsolódva láthattuk, hogy milyen is papként tevékenykedni a hívek között.

Köszönet Csont Ede tusnádi plébánosnak, aki a hétvége alatt vendégül látott bennünket és atyai szeretettel törődött velünk. Köszönjük a tusnádi és verebesi híveknek is a vendégszeretetet, a közösségi élményeket!

Köszönjük a sok jó tanácsát és bátorító, bíztató szavait, amelyek nagyon sokban segítettek nekünk. Hálásak vagyunk ezért a hétvégéért!

Forrás: SIS Facebook-oldala