Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök Temesvárra látogatott

0
336
Fotók: Pázmány Zoltán (ADZ/BZ Temeswar)

Romániai hivatalos állami látogatása alkalmával Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke Temesvárra is ellátogatott, amely idén két másik várossal együtt az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli. Ennek keretében a szövetségi elnök megtekintette a Szent György-székesegyházat. A magas rangú vendéget Pál József Csaba megyés püspök fogadta, jelen volt továbbá Dirschl Johann általános helynök, Nikola Lauš püspöki irodaigazgató és Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros.

A főpásztor a székesegyház bejáratánál üdvözölte a német elnököt. A templomban üdvözlésképpen Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista a dóm Wegenstein-orgonáján egy zeneművet adott elő.

Pál József Csaba megyés püspök röviden bemutatta Steinmeier elnöknek a soknemzetiségű és soknyelvű temesvári egyházmegyét, valamint a bánsági németek alapvető hozzájárulását az egyházmegye, valamint a régió és a Bega-parti város történetéhez, fejlődéséhez. A megyés püspök elmondta, hogy a székesegyház, amely több mint két és fél évszázada mérföldkő Temesvár életében, szimbolikus hely, a temesvári és bánsági katolikusok, németek, magyarok, románok, horvátok, csehek, szlovákok és bolgárok főtemploma, de egyben találkozóhely minden más népcsoport és felekezet számára. A püspök ebben az összefüggésben is kiemelte a román ortodox és a szerb ortodox felekezettel fennálló régi és erős ökumenikus kapcsolatot, a görögkatolikus egyházzal való közösséget, az evangélikus-lutheránus és református felekezettel, valamint a zsidó hitközséggel való közeli kapcsolatot, amit a közelmúltban megrendezett ökumenikus ifjúsági fesztivál is szemléltetett.

Mivel Steinmeier elnök a székesegyház liturgikus programja iránt érdeklődött, megkérdezte, hogy a szentmiséket milyen nyelveken celebrálják, a főpásztor, valamint Dominic Fritz temesvári polgármester is megerősítette, hogy minden vasárnap, illetve a hét folyamán is német, román és magyar nyelven mutatnak be liturgiát.

A magas rangú vendég érdekesnek találta továbbá a székesegyház Európai Uniós felújítási projektjét, annak időtartamát, de a munkálatok mennyiségét és értékét is. Ezzel kapcsolatban a főpásztor, valamint Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, a templom felújítási projektjének egyházmegyei felelőse konkrétumokkal tudott szolgálni. A német államfő a színek, a fény, az egyházi műalkotások szépségét emelte ki. Megelégedéssel állapították meg, hogy a temesvári egyházmegye különösen fontos támogatást kapott a Német Katolikusok Renovabis Alapítványától, de a kölni, paderborni és bambergi főegyházmegyétől, a rottenburg-stuttgarti, münsteri és mainzi egyházmegyétől, valamint más hazai és külföldi egyesületektől és szponzoroktól, továbbá a külföldre kivándorolt vagy az itthon maradt bánsági németektől is.


A temesvári püspökség nevében Pál József Csaba főpásztor átnyújtotta Frank-Walter Steinmeiernek Martin Roos ny. püspök temesvári székesegyházról írt háromkötetes művét (Die Kathedrale zum hl. Georg zu Temeswar. Bischofskirche der Banater Metropole, kaiserliche Stiftung der Habsburger). Megköszönve az ajándékot, a magas rangú vendég érdeklődését és csodálatát fejezte ki a terjedelmes tudományos tanulmány iránt, amely többek között a székesegyházi káptalant, az évszázadok során itt tevékenykedő személyiségeket és a kriptát ismerteti.

A látogatás végén a vendég és a német delegáció tagjai, valamint a román tisztviselők szívélyesen búcsúztak el a házigazdáktól.

Dr. Claudiu-Sergiu Călin
Forrás: temesvári püspökség sajtóirodája