Csíksomlyón ünnepelték a Szentlélek eljövetelét a ferences rend legfőbb elöljárói

0
619

„Ma nem lehetünk keresztények csupán a hagyomány alapján, hanem elsősorban személyes meggyőződésből és örömteli döntés alapján. A Szentlélek kísér bennünket, hogy növekedjünk a hitben, és Szűz Mária közel van hozzánk, amikor a hit, a remény és a szeretet életével Krisztust tesszük jelenvalóvá – hangsúlyozta Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa, aki pünkösdvasárnap a csíksomlyói kegytemplomban mutatott be szentmisét.

A Szentlélek eljövetelének ünnepén még mindig ezrek voltak jelen a kegyhelyen. A ferences rend legfőbb elöljárói vasárnap a ferences nagycsalád tagjaival is találkoztak.

A pünkösdszombati nagybúcsú főcelebránsa Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik, az erdélyi ferencrs rendtartomány provinciálisa volt. A fogadalmi zarándoklaton részt vett Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa, Albert Schmucki definitor generális, illetve Felföldi László pécsi megyéspüspök, Fazakas Márton csornai premontrei apát, Kerekes László segédpüspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök is. Pünkösd vasárnapján Massimo Fusarelli, a ferences rend legfőbb elöljárója mutatta be a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtti ünnepi szentmisét, amelyen szintén több ezer hívő vett részt.

Massimo Fusarelli és Albert Schmucki definitor generális pünkösdvasárnap délután négy órakor a ferences nagycsalád tagjaival találkozott a csíksomlyói kolostor udvarán. A rendi elöljárók köszöntője és bemutatkozója után a ferences nagycsalád tagjai – többek között a ferences világi rendiek, az Árkoson élő Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Székelyudvarhelyen élő Mallersdorfi Ferences Nővérek, a kolozsvári és a csíksomlyói ferences ifjúsági csoport képviselői és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány neveltjei – is beszéltek a közösségeikről.

Massimo Fusarelli azt mondta nekik: a ferences lelkiség nemcsak az első rendi szerzeteseké, hanem mindenkié, aki valamilyen ferences közösséghez tartozik. Rámutatott: Szent Ferenc és életpéldája sosem volt annyira szeretett és közkedvelt, mint napjainkban. A regula jóváhagyásának 800. évfordulóján az üzenet nem más, mint az evangélium megélhető a közösségben és az egyszerűségben. ,,A békesség manapság különleges kifejezés. Talán mindannyian érzitek a fontosságát, különlegességet. Ti, akik úgymond a határvidéken éltek, még jobban érzitek, mint mások, hogy az együttélés más nemzetekkel mennyire fontos. Ezért arra vagyunk hivatva, hogy a béke kovászai legyünk a családban és a más nemzetekkel való kiengesztelődésben” – hangsúlyozta Massimo Fusarelli.

Albert Schmucki definitor két istenélményt osztott meg a jelenlévőkkel. Az első a jó Isten gondoskodásáról szólt, míg a másik a ferences közösségek különbözőségéről. ,,Egy kurzus kialakításakor sokan azt mondták, nem fog működni a különböző ferences közösségek sokfélesége miatt. A tapasztalat azt mutatta évről évre kölcsönösen tudtak növekedni és fejlődni a közösségek, illetve a ferences karizma felülmúlja a különbözőségeket. Ez segített megerősödni is a hivatásomban” – mondta a definitor.

A találkozót éneklés is színesítette. A ferences elöljárók megajándékozták a jelenlévőket, az ünnep közös fotókészítéssel zárult.

Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Fotók: Erdélyi Ferencesek