Massimo Fusarelli ferences miniszter generális mutatott be szentmisét Csíksomlyón

1
335
Massimo Fusarelli miniszter generális a búcsús menetben. Fotó: Csúcs Mária

Pünkösdvasárnap Massimo Fusarelli, a ferences rend miniszter generálisa mutatott be szentmisét Csíksomlyón, adta hírül Bíró István a Hargita Népe cikkében. A ferences legfőbb elöljáró beszédét Orbán Szabolcs tolmácsolta magyarul.

„Itt tartózkodásunk a Boldogságos Szűz házában erősítsen meg bennünket a hit és a tanúságtétel életében, sokak javára, és hogy az Úr Jézus még napjainkban is jelen lehessen a mi életünkön keresztül is” – hangsúlyozta prédikációjában a ferencesek legfőbb elöljárója. A kegyhelyet a pünkösdszombati búcsús szentmisét követően folyamatosan zarándokok ezrei látogatták.

A reggeli szentmise után a gyalogos keresztalják haza igyekeztek vasárnap Csíksomlyóról. Sokan azonban ekkor látogattak el a ferences Mária-kegyhelyre. Ezt bizonyítja az is, hogy Csíkpálfalva határában több száz személygépkocsi parkolt. A délelőtti szentmisét Massimo Fusarelli, a ferences rend elöljárója mutatta be. Prédikációjában – amelyet magyar nyelvre Orbán Szabolcs ferences szerzetes fordított – rámutatott: pünkösd ünnepén a Szentlélek kiáradásával Isten még közelebb jön a hívekhez. Ez valóban az egyház születése. Megjegyezte: úgy tűnik, hogy „Isten leheletének” ezen ajándékával tanúi vagyunk saját teremtésünk bibliai beszámolójának, amikor Isten, miután a föld sarából megformálta szívének hihetetlen gyümölcsét, amely mi vagyunk, részeseivé tette saját életének, átitatva azt az ő „leheletével”. Úgy fogalmazott: mi vagyunk a „lakás”, amelyben a Szentlélek úgy dönt, hogy stabilan „lakozik”: ez a mi nagy méltóságunk, végső hivatásunk, hogy Isten hordozói legyünk a világban.

Azért jöttünk ide, hogy Máriával, Jézus anyjával, az apostolok királynőjével együtt fogadjuk Isten leheletét. Ő itt van velünk, és megnyit bennünket a Lélek jelenlétére és szüntelen munkálkodására bennünk, az egyházban és a világban. Mélységes kötelék van a Lélek személye és Szűz Mária között, aki hittel fogadta őt az angyali üdvözletkor és egész életében mint Krisztus első tanítványa. Szent Ferenc Máriát egyházzá lett Szűznek nevezi: vele együtt mi vagyunk az a közösség, amely várja és fogadja a Lelket, és innen indul útnak, hogy hirdesse az evangéliumot minden népnek – mondta a miniszter generális. Hangsúlyozta: korunknak sürgősen szüksége van az evangélium új hirdetésére.

Ma nem lehetünk keresztények csupán a hagyomány alapján, hanem elsősorban személyes, meggyőződésből és örömteli döntés alapján. A Szentlélek kísér bennünket, hogy növekedjünk a hitben, és Szűz Mária közel van hozzánk, amikor a hit, a remény és a szeretet életével Krisztust tesszük jelenvalóvá. Innentől kezdve Krisztus húsvétja erejének tanúi leszünk, engedve, hogy jelenléte életünkön és szavainkon keresztül is láthatóvá váljon. Ez a mai itt-tartózkodásunk a Boldogságos Szűz házában erősítsen meg bennünket a hit és a tanúságtétel életében, sokak javára, és hogy az Úr Jézus még napjainkban is jelen lehessen a mi életünkön keresztül is – zárta a szentbeszédet Massimo Fusarelli, aki vasárnap délután négy órakor a ferences nagycsalád tagjaival, többek között a fiatalokkal is találkozott.

Bíró István

Massimo Fusarelli miniszter generális köszöntője a pünkösdszombati búcsús szentmise kezdetén: A zarándoklat az emberi – személyes és társadalmi – élet szimbólum. Az egész élet egy zarándoklás, és így az emberiség története is egy állandó utazás. Zarándokokként érkeztetek ide a világ minden részéről, közben megtapasztalva az út fáradalmait, az együtt megtett út és a célba érkezés örömét. Itt a Szűzanya, az egyházzá lett szent szűz számunkra az otthon és az anyaméh, amely mindig befogad minket és megnyitja az utat Fiához, az Úr Jézushoz. Legyünk hálásak a hit és a fény eme ajándékáért! A zarándoklat a kegyhelyen való megállás és a hazatérés után folytatódik: imádkozzunk azért, hogy megőrizzük a megbékélés és az erősebb hit ajándékát, amelyet itt kaptunk, és megéljük azt ott, ahol vagyunk. Áldás, békesség!