Norwichi Julianna a testvériség és a bizakodás példája ma is

0
660

Ferenc pápa levelet küldött Peter Collins dél-angliai püspöknek abból az alkalomból, hogy az angol misztikus írónő 650 éve írta Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai című művét. A szentatya kiemeli Norwichi Julianna nagylelkű odaadását a szegények iránt. Imádkozik, hogy mindazok, akik a háború, az igazságtalanság, az ökológiai csapások vagy a lelki szegénység miatt szenvednek, vigaszt és erőt nyerjenek a misztikus bölcsességéből.

A világ minden tájáról várják a zarándokokat Norwich katolikus és anglikán templomaiba, ahol ökumenikus szertartásokkal ünneplik az angol misztikus mű születésének 650. évfordulóját. Ferenc pápa lélekben örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, majd kiemeli: Norwichi Julianna mély jelentősége a keresztény hagyomány számára már századok óta szól hozzánk, és egyre inkább elismerik és ünneplik. „Anyai hatása, alázatos névtelensége és mély teológiai megérzései arra emlékeztetnek minket, hogy a hit Isten szerető gondviselésében és az életszentség, melyet rászoruló testvéreink odaadó szolgálatában fejezünk ki, olyan időtlen igazságok, melyek nemcsak a keresztény tanítvány életének alapját képezik, de egy igazságos és testvéri társadalom szövetét is”.

Tanács és lelki bátorítás a szolgálat szellemében

Julianna alakja kiemelten fontos azért, mert mindig odaadóan fogadta azokat, akik tanácsot és lelki bátorítást kerestek – emelte ki a pápa. „Ez a készség öntetszelgésünk feláldozására mások java érdekében különösen szükséges ahhoz, hogy válaszoljunk az elszigetelődés és a magány problémáira, melyet a világ anyagilag gazdagabb országaiban sokan megélnek. Ennek kapcsán remélem, hogy Julianna anya életét jobban értékelve a keresztények bátorítást éreznek arra, hogy egyre hívebben és örömmel kövessék Jézus példáját, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon”.

Bizakodjunk a jóságban, minden háború és igazságtalanság ellenében

A mai időkben életbevágó Isten irgalmának és együttérzésének üzenete, melyet Juliannának kinyilatkozatott – mutatott rá a pápa. Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai című munkában szerepel az a mondat, amely értékes tanítás mindenki számára, vagyis, hogy a körülöttünk lévő rossz ellenére „minden rendben lesz”. (andrà tutto bene – ez a mondás vált 2020-ban a Covid-19 pandémia jelmondatává Olaszországban, melyet házfalakra, iskolákra, zászlókra írtak föl Norwichi Julianna látomása nyomán, aki súlyos betegség kínozott, mégsem adta föl hitét, és csodálatos módon meggyógyult.)

Ferenc pápa imádkozik, hogy mindazok, akik a háború, az igazságtalanság, az ökológiai csapások vagy a lelki szegénység miatt szenvednek, vigaszt és erőt nyerjenek a misztikus bölcsességéből.

Mély teológiai és spirituális mű Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai

Julianna 1342 és 1430 között élt, mélyen hívő lélek volt, szeretett volna osztozni Krisztus szenvedésében. 1373-ban súlyosan megbetegedett, hónapokon keresztül látomásai voltak az Úrról. Ezeket a lelki találkozásait később megírta Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai címmel, ebből tudjuk, hogy maga Jézus mondta neki ezeket a szavakat: „Minden rendben lesz”. „All shall be well” – mondta neki végtelen gyengédséggel, miközben beszélt arról is, milyen fájdalmat és szenvedést okoz a bűn. A misztikus írónő remeteként élt Conisfordban a Szent Julián-templom közelében, és húsz éven át elmélkedett gyógyulása misztikus élményén. Ebből született meg Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai, vagyis az első angol nyelven, női szerző által írt mű, melynek lapjait átitatja a bibliai és patrisztikus források, valamint a középkori irodalom mély ismerete. Az utókor Norwichi Juliannaként ismerte meg, de erre sokat kellett várni, egészen a 20. század elejéig, amikor fölfedezték kinyilatkoztatásai rövid változatát, és rácsodálkoztak annak mély teológiai és spirituális üzenetére, mellyel az egész középkor egyik legkomolyabb és leginkább evangéliumi írásának tekinthető.

Passió: öröm és szenvedés

Ferenc pápa 2016. március 23-án, a húsvéti triduum során az általános audiencián emlékeztetett Norwichi Juliannára: ez a misztikus „egyszerű, de mélységes és erőteljes szavakkal mutatta be az irgalmas szeretet értelmét. Ezt mondta: „Akkor a mi jó Urunk megkérdezte tőlem: Örülsz annak, hogy szenvedtem érted? Én azt válaszoltam: Igen, jó Uram, és nagyon köszönöm neked; igen, jó Uram, áldott légy érte. Akkor Jézus, a mi jó Urunk azt mondta: Ha te örülsz, akkor én is örülök. A passió elszenvedése neked és nekem öröm, boldogság, örök örvendezés; és ha még többet szenvedhetnék, azt is megtenném. Ilyen a mi Jézusunk, aki mindannyiunknak ezt mondja: Ha még többet szenvedhetnék, azt is megtenném.” (forrás: Avvenire)

Bizalom és remény: Minden rendben lesz

XVI. Benedek pápa egy egész katekézist szentelt neki 2010. december 1-jén: „A katekizmus idézi Norwichi Julianna szavait, amikor a katolikus hit szemszögéből egy olyan témáról beszél, ami szüntelen provokációt jelent minden hívőnek. Ha Isten végtelenül jó és bölcs, miért létezik a rossz és miért szenvednek az ártatlanok? A szentek is, igen, még a szentek is feltették ezt a kérdést. A hit világosságában olyan választ adnak nekünk, amely megnyitja szívünket a bizalomra és a reményre: az isteni gondviselés titokzatos terve szerint Isten a rosszból is ki tud hozni egy nagyobb jót, ahogyan Norwichi Julianna írta: „Isten kegyelméből megtanultam, hogy szilárdan meg kell maradnom a hitben, vagyis szilárdan és tökéletesen hinnem kell, hogy minden jól végződik majd… – andrà tutto bene”.

Forrás: Vatican News

MEGOSZTÁS