Új címtemplomot jelölt ki Ferenc pápa Erdő Péter bíboros számára

0
864
Fotó: Wikipédia/Magyar Kurír

Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja március 29-én értesítette Erdő Péter bíborost, prímást, hogy a római Szent Balbina-templomot állaga megromlása miatt bezárták, ezért a bíboros új címtemplomaként a szentatya a Colosseum közelében fekvő Szent Franciska-bazilikát (Basilica di Santa Francesca Romana) jelölte ki.

A 9. században alapított, a  10. századtól Santa Maria Nova néven ismert templom a 15. században kapta új nevét Római Szent Franciska után, akinek ereklyéit a kriptában őrzik. Példás feleség és édesanya volt, emellett fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről, megalapította az obláták társulatát. Éjszakai útjain őrangyala kísérte, ezért XI. Piusz a gépjárművezetők védőszentjévé tette.

A templom helye a hagyomány szerint Simon mágus halálának helyszíne volt. A legenda szerint Simon mágus, aki be akarta bizonyítani, hogy Péter apostolnál és Pálnál nagyobb hatalommal rendelkezik, lebegni kezdett a két szent előtt, akik imádkozva térdre estek, aminek következtében Simon elesett és meghalt. A templomban egy kőlap őrzi Szent Péter állítólagos térdnyomát.

A templom jobb oldalhajójában van eltemetve IX. Gergely pápa, aki Avignonból visszavitte a pápaságot Rómába. A Szent Franciska-bazilika legutóbb Angelo Sodano bíboros címtemploma volt, aki 2022. május 27-én adta vissza lelkét Teremtőjének.

A bíborosok azért kapnak Rómában címtemplomot, hogy ezáltal is kifejezésre jusson az Örök Várossal való szoros kapcsolatuk. Eredetileg ugyanis a kardinálisok Róma fontosabb templomainak plébánosai, diakónusai, illetve a Róma környéki egyházmegyék püspökei közül kerültek ki. A középkorban azonban már voltak Rómától távol élő bíborosok is. Hogy nyilvánvaló legyen a Rómához fűződő szoros kapcsolatuk, a pápa kijelölt számukra egy-egy ottani címtemplomot. A bíborosok számának növekedésével már egy ideje elfogytak a hagyományos római címtemplomok, ezért újabb és újabb római, sőt legújabban már Róma környéki településeken található templomokat is címtemplomi rangra emel a szentatya.

Forrás: Magyar Kurír