Merre tovább, diákság?

0
277

A BBTE Római Katolikus Teológia Kar kolozsvári intézetéhez látogattak el a Csíkszeredai Csángó Kollégium diákjai és nevelői március 9-én. Az utolsó középiskolás évüket végző diákok számára szervezett egyetemfelfedező alkalom lehetőséget nyújtott arra, hogy megismerkedjenek a teológia kar életével és a tanulmányi lehetőségekkel az egyetemi oktatók és hallgatók szemszögéből egyaránt.

A találkozót a színek kulcsszóval lehetne jellemezni: jelenlegi és várhatóan jövőbeli diákok, ugyanakkor a kar olyan régi végzettjei is jelen voltak, akik már régóta oszlopos tanerőkként dolgoznak a felnövekedő teológusgenerációkért. Jogosan tevődött fel a kérdés, hogy miért is érdemes teológiát tanulni? A hittudományi képzés egy olyan keretet biztosít az arra nyitott növendékek számára, amely megerősíti őket a keresztény, katolikus identitásukban, és távlatokat nyithat az egyházért végzett munkában, ugyanis alap-, mesteri- és doktorképzést is kínál. A hit elemi kérdései, a szentírástudományok, a liturgika, a dogmatika, az erkölcsteológia és az egyháztörténelem – csak néhányat említve a teljes tantárgykínálatból – mind szerves részei a képzésnek.

A hallgatók és az oktatók egyaránt arra buzdították a vendégdiákokat, hogy merjenek igent mondani a kar által felkínált ösztöndíjrendszer segítségével a másodszak elvégzésére. Kétszakosnak lenni még több odaadással és elkötelezettséggel jár, de ez a lehetőség áldás tud lenni annak, aki belevág minden kihívás ellenére. Nem hanyagolható el ugyanakkor a multidiszciplinaritás elve, és a hallgatók többrétű szakmai előrehaladásának biztosítása.

A Csíkszeredából érkezett diákok közt is széles palettájú szakmai vágyak fogalmazódtak meg. Emellett előkerült az a probléma is, hogy egy mai diáknak rengeteg ingerrel kell szembenéznie a szakmai és közösségi életben – még többel, mint az elmúlt évtizedekben – és nem mindegy, hogy kik is kísérik őt ezen az úton. „Igen, az élet mindig zavaros – egy elv nélküli ember számára. Egy idegen is nehezen ismeri ki magát Boston belvárosában térkép nélkül” – fogalmazta meg Peter Kreeft 1992-ben. Azóta még zavarosabb lett világunk, de a Teológia Kar reméli, hogy sok diák számára lehet mérce a keresztény elvek mellett való kitartásban.

Csiki Eszter