Elkezdődött a nagyszentmiklósi plébániaépület belső felújítása

0
212

A nagyszentmiklósi plébániaépületben lelkipásztori lakás és irodahelyiség, valamint egy közösségi terem található, hittanórákat, a rózsafüzér társulat, bibliacsoport imaóráit, ifjúsági találkozót, egyháztanács ülést tartanak benne. Az épület belső felújítása szükségessé vált, fel kell újítani a vízvezetékrendszert, a villanyhálózatot, ki kell alakítani a fűtésrendszert.

A Nagyszentmiklósi Római Katolikus Plébániát 1766-ban alapították újjá, első, dokumentumokkal alátámasztott említése a pápai tizedszedők számadásaiban történt 1334-ben. Temploma 1814-1824 között épült, és 1824-ben szentelték fel Avilai Szent Teréz tiszteletére. Az anyakönyveket 1753-tól vezetik. Az egyházközséghez hat filia tartozik.

A plébániaépületben a lelkipásztori lakáson és a hivatali irodahelyiségen kívül egy nagyobb méretű terem található, amelyben több különböző program zajlik. Andó Attila helyi plébános itt tartja a gyermekeknek a hittanórákat, amelyen közel 80-an vesznek részt. Ugyancsak a plébánia termében gyűlnek össze a rózsafüzér társulat tagjai is imaórára és itt ülésezik az egyháztanács. Ebben a teremben tartják az esperesség lelkipásztorait egybegyűjtő esperesi találkozókat, üléseket, az ifjúsági csoport különböző tevékenységeit és találkozóit, valamint a bibliacsoport imaóráit és találkozóit.

,,Az elmúlt évek során időszerűvé vált az épület belső felújítása. Ez a következőket foglalja magában: a közösségi teremhez tartozó mellékhelyiség, a vízvezetékrendszer és a villanyhálózat teljes felújítása, az emeleti helyiségek számára gázkazán és radiátorok vásárlása, beszerelése, valamint a fűtésrendszer kialakítása. Egyes munkálatok, mint például a kőművesmunkák, vakolás még javában folynak, a villanyhálózat és a vízvezetékrendszer cseréje, valamint a mellékhelyiség felújítása már befejeződött, csak a berendezés felszerelését kell befejezni. A kiadások elég jelentősek, a szükséges pénzösszeg egy részét a nagyszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi római katolikus közösség, másik részét pályázati úton Magyarország kormánya biztosította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt közreműködésével. Minden anyagi támogatást ezúton is hálásan köszönünk. A munkálatok egy részét temesvári cég végzi a temesvári püspökség, illetve az annak keretében működő építészeti hivatal jóváhagyásával és hozzájárulásával” – tájékoztatott a plébániaépület felújításáról Andó Attila plébános.

A temesvári püspökség sajtóirodája