Kilenc felekezet képviselői vettek részt az ökumenikus imán Temesváron

0
175
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

A keresztények egységéért tartott ökumenikus imanyolcadot, amelynek mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17), január 18 és 25. között tartják. A közzétett programnak megfelelően a temesvári egyházmegyében számos különböző felekezethez tartozó hívő imádkozott és imádkozik együtt ezekben a napokban.

Temesváron január 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel a gyárvárosi Szűz Mária Születése görögkatolikus templomban ökumenikus imaestet tartottak, amelyen részt vett Ioan Selejan, Bánság román ortodox metropolitája, Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök, Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkipásztor, a református egyház képviseletében Gazda István, az Új Ezredév központ lelkésze, a hetednapi adventista egyház részéről Vasile Burleanu lelkész, Constantin Leontiuc pünkösdi lelkész, valamint a baptista egyház képviselői. És ahogyan az Temesváron már sokéves hagyomány, a keresztények egységéért tartott ökumenikus imára idén is meghívták a város izraelita közösségének tagjait. Vasárnap az ökumenikus találkozón részt vett Zvika Kfir rabbi és Luciana Friedmann, a helyi zsidó közösség elnöke.

Bevezetőjében Răzvan Oprișa temesvári görögkatolikus esperes a következőket emelte ki: „Kilenc felekezet van most itt jelen, és örvendek, hogy önök ma a közös imán való részvétel mellett döntöttek. Nyissuk meg mindannyian a lelkünket Krisztus előtt.”

A megnyitó beszédet Călin Ioan Bot lugosi segédpüspök tartotta, aki egyben tolmácsolta Alexandru Mesian görögkatolikus megyés püspök üdvözletét: „Tisztelettel, meghatottsággal és alázattal üdvözöljük önöket, vendégeinket, akik az Úr nevében érkeztek hozzánk. Az ökumenizmus előmozdításának egyik módja a spirituális vagy lelki tapasztalatok, az Istennel kapcsolatos tapasztalatok megosztása. Ezeket szeretnénk meglátni egymásban, hallani egymástól. Milyen a te Istened? Megmutatnád nekem egy pillanatra?” – fogalmazott a segédpüspök.

Ezt követően Ioan Selejan román ortodox metropolita lépett a mikrofonhoz, és az ökumenikus imanyolcad mottójához kapcsolódóan rámutatott: idén a különböző vallásfelekezetek találkozóinak keretében olyan szövegre esett a választás, amelyet Isten Izajás prófétán keresztül hirdet, akit Kr. e. 740-ben hívott el. Az említett evangéliumi részt Zaharia Pereș temesvári román ortodox esperes olvasta fel. „Áldott legyen az Isten, aki megengedte, hogy ezek a szavak ne vesszenek el. Tanuljatok meg jót cselekedni” – fogalmazott az ortodox metropolita.

Pál József Csaba megyés püspök beszédében utalt arra az imafüzetre, amelyet az imanyolcad alkalmából az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja állított össze: „E napok szimbolikájában minnesotai testvéreink köveket használnak, amelyeket az egyes szertartásokon a felekezetek képviselői körmenetben visznek az oltárhoz. Kőszívet, kemény szíveket jelképeznek, amelyeket Jézus a keresztség és Isten igéjének megélése által képes átalakítani. Ez az ige fényt hoz életünkbe” – mondta a főpásztor.

Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkész a közel 30 évvel ezelőtti Temesvárra való érkezését és azt a nyitottságot idézte fel, amellyel Nicolae Corneanu, akkori bánsági ortodox metropolita, Sebastian Kräuter római katolikus püspök és Ernest Neumann, a temesvári zsidó közösség rabbija fogadta. A lelkész egyúttal szóbeli meghívót nyújtott át a jelenlévő görögkatolikus fiataloknak arra az ökumenikus imára, amit január 25-én, szerdán az evangélikus-lutheránus templomban tartanak.

„Felséges jó Urunk, Mennyei Édesatyánk, megköszönjük neked, hogy teremtetted ezt a világot és benne az embert, minket. Megköszönjük neked, hogy egyszülött Fiadat adtad a bűneinkért, hogy üdvösségünk és örök életünk legyen. Megköszönjük neked a szereteted megannyi megnyilvánulását, és főképpen azt, hogy most itt lehetünk, együtt, testvéri közösségben” – imádkozott az egységért Gazda István református lelkész.

Zvika Kfir rabbi angol nyelven szólt a jelenlévőkhöz, szavait Luciana Friedmann, a temesvári zsidó hitközség elnöke fordította. Ugyanakkor Friedmann asszony megemlékezett a közel három esztendővel ezelőtt elhunyt Fazakas Csaba temesvári református esperesről, akit az ökumenizmus egyik elkötelezett támogatójának nevezett. Az ima végén Zvika Kfir rabbi zsidó nyelven mondott áldást.

A hetednapi adventista egyház képviseletében jelen lévő Vasile Burleanu lelkész saját élettapasztalatát osztotta meg, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy soha ne takarékoskodjanak a felebaráti szeretettel.

A pünkösdi egyház részéről Constantin Leontiuc lelkipásztor vett részt a közös imán. „Ma itt a fő célunk az, hogy imádkozzunk minden hívő egységéért, akik elfogadták, hogy Isten gyermekei legyenek” – mondta a lelkész.

A jelenlévők román, magyar és német nyelven imádkoztak az egységért.

Végezetül a résztvevők közösen imádkozták a Miatyánkot, majd mindegyik vallásfelekezet elöljárója áldásban részesítette az egybegyűlteket. Az imaóra zenei szolgálatát a házigazda plébánia Salve Regina kórusa, a Szent György Római Katolikus Székesegyház Exultate énekkara, a református templomi kórus és az izraelita közösség énekkara látta el.

Az ökumenikus találkozó agapéval zárult.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája