A beteg a beteg apostola

2
357

A Fraternitás (A krónikus beteg és testi fogyatékossággal élő személyek interkontinentális keresztény testvérisége) világi hívők evangelizációs mozgalma. A Fraternitás lelkisége úgy tekint a krónikus beteg és fogyatékkal élő személyekre, mint akik aktív szerepet vállalhatnak a pasztorációban. Annak nemcsak kedvezményezettjei, hanem ők maguk is pasztorálják embertársaikat. Így a beteg emberek számára hagyományosan is elfogadott egyházban betöltött szerep mellett, amely kimerül a szenvedéseiknek az egyetemes egyház javára történő felajánlásában, hangsúlyozza a tevékeny apostolkodásra való meghívást.

A mozgalmat Henri François (1897-1986) franciaországi római katolikus pap alapította, aki életveszélybe került szemináriumi évei során jelentkező tüdőbetegsége következtében. Állapota csodával határos módon javulni kezdett, pappá szentelése után hosszú éveken át lábadozott. Így az az ember, akit püspöke azzal az indoklással szentelt pappá, hogy „halála előtt még elmondjon néhány misét”, tevékeny életet élt, hatalmas életművet hozott létre, bár életének minden napján testi fájdalmak gyötörték. Saját, betegséggel kapcsolatos tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy úgy tudjon beteg testvérei mellett állni, hogy közben segíti őket (f)elismerni Istentől kapott küldetésüket: „a beteg a betegnek apostola”.

A Francia Bíborosok és Érsekek Közgyűlése 1952-ben adta meg a Fraternitás hivatalos engedélyét. Azóta a mozgalom világméretűvé vált. 1974-ben a Bécsben ülésező Nemzetközi Bizottság tudomásul vette a mozgalom ökumenikus jellegét. A Világiak Pápai tanácsa 2000. május 13-án kiadott dekrétumában megerősítette a Testvériség egyházi elismerését és jóvahagyta a benyújtott statutumát.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye területén dr. Jakubinyi György érsek 2000 karácsonyán engedélyezte a mozgalom tevékenységét. Országunkban a Fraternitás mozgalom központja Marosvásárhely. Jogi háttere a HIFA-Románia Egyesület, aminek a Fraternitas a fő mozgatórugója, forrása, éltetője. Fraternitás tagok jelen pillanatban Románia négy megyéjében élnek (Bihar, Kolozs, Hargita, Maros). A mozgalom ökumenikus jellegének megfelelően a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye mellett a Fraternitás működési engedélyt nyert a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben.

A Fraternitás mozgalom keretén belül 22 éve nyári táborokat szerveznek fogyatékkal élő és krónikus beteg személyeknek (az idei tábornak a mottója „Kelj fel, és járj!” volt). Az imádságok, a lelkiségben való elmélyülést szolgáló képzések mellett lehetőség nyílik különféle szabadidős tevékenységekre és a résztvevők közti baráti kapcsolatok elmélyítésére.

Nagyböjtben, húsvéti időben, adventben, illetve mindenszentek főünnepe kapcsán lelki napokat tartanak, amelyekre meghívják a különböző felekezetek lelkipásztorait. Az elmúlt félévben október 29-én az elhunytakról emlékeztek meg, december 10-én pedig „Karácsony az érzések világában” címmel tartottak adventi lelki napot.

Marosvásárhelyen havi egy-két alkalommal szombat délutánonként Fraternitás-találkozókat tartanak. Ezeken a találkozókon a résztvevők imádkoznak, énekelnek, a felolvasott evangéliumi résszel kapcsolatos gondolataikat osztják meg egymással, és egymással megosztják gondjaikat és örömeiket.

A 2022-as évben a fogyatékkal, krónikus betegséggel élők és gondozóik lelki feltöltődésére, istenkapcsolatuk mélyítésére két alkalommal, októberben és decemberben, online Kísért Imádság Hete személyesen kísért lelkigyakorlatot tartottak. Ez a lelkigyakorlatos forma lehetővé tette, a személyesen kísért lelkigyakorlat áldásainak megtapasztalását azok számára, akiket saját, vagy hozzátartozójuk gyenge egészségi állapota otthonaikhoz köt. A lelkigyakorlatról bővebben olvashatnak. A decemberi online lelkigyakorlatot megnyitották minden olyan keresztény számára, akinek egészségi állapota, vagy életkörülményei miatt nem volt lehetősége elutaznia valamelyik lelkigyakorlatos házba.
Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvánnyal közös szervezésben, 2022. november 16-án Csíkzsögödön lelki napot szerveztek fogyatékkal élőknek és krónikus betegeknek. A Fraternitás lelkiségének a szellemében a lelkinap résztvevői azt gyakorolhatták, hogyan lehetnek embertársaik apostolai. Hogyan lehetnek jelen mellettük együttérzéssel, saját testükben átérezve és enyhítve a mellettük levő ember szenvedését, hogyan vállalhatnak részt a megtestesült Isten Fia megváltói művében (a lelkinapról bővebben ITT olvashatnak).
2022 őszén Marosvásárhelyen Fraternitás Missziós csoportot indítottak azon fogyatékkal és krónikus betegséggel élő személyek számára, akik szeretnének társaik apostolai lenni. Ezeken a csoport alkalmakon az együttérző jelenlétet, meghallgatást ízlelgetik. Gyakorolják, hogyan tudnak úgy együttérezni a szenvedővel, hogy közben istenkapcsolatuk megtartja őket, és megvédi a túlterhelődéstől.

A Fraternitás Európai Közgyűlését 2022 augusztusában tartották Segoviában (Spanyolország). Romániát Simon Judit-Gyöngyi, a Romániai Fraternitás országos koordinátora online, és Nagy Emese-Lilla, a Fraternitás országos lelki aszisztense személyesen képviselte. A közgyűlésen az európai tagországok képviselői beszámoltak testvériségeik tevékenységeiről, eredméyeikről, örömeikről, nehézségeikről, valamint együtt keresték az alapítójuk által kapott karizmához való hűség konkrét útjait a 70 év alatt igencsak megváltozott társadalmi körülmények között. Örömmel mondták ki, hogy a fogyatékkal élők és krónikus betegek tevékenykedése az egyázban és a társadalomban már nem olyan idegen és szokatlan, mint 70 évvel ezelőtt, számos civil szervezet küzd azért, hogy ezek a személyek megkapják mindazt, amire szükségük van egy teljesebb élethez. Ugyanakkor e változásban kihívás is rejlik: szükséges keresni, hogy mi az, és a maga konkrétságában hogyan élhető meg az a többlet, amelyet a Fraternitás mint keresztény lelkiségi mozgalom hordoz a fogyatékkal élőket és krónikus betegeket segítő civil szervezetekhez képest: hogyan valósítható meg a mai kor gyakorlatában a fogyatékkal élők aktív jelenléte nemcsak a családban és társadalomban, hanem az egyházban is.

E közgyűlés kijelölte az új európai csapat (a Fraternitás európai vezetősége) tagjait. A hivatalos választás 2022. december 1-vel lépett hatályba. Az állandó csapat tagjai: Liliana López Toledo (koordinátor, Spanyolország), Simon Judit-Gyöngyi (koordiátorhelyettes, Románia), José María López (lelki tanácsadó, katolikus lelkipásztor, Spanyolország), Nagy Emese-Lilla (titkár, Románia). Ez az állandó csapat kiegészül a spanyol-portugál, a francia, a német és a keleti országok (Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Románia) képviselőivel. Az állandó csapat havonként, a nyelverületek képviselőivel kiegészülő csapat háromhavonként ülésezik online videókonferencián.

Szeretettel várjuk, mindazokat a fogyatékkal élő és krónikus beteg testvéreinket, akik szeretnének ehhez a lelkiséghez tartozni. Kérjük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot Nagy Emese-Lillával, a Fraternitás lelki asszisztensével a 0754384034-es telefonszámon.

François atya 1950 karácsonyára írt üzenetében arra buzdítja a fogyatékkal és krónikus betegséggel élőket, hogy követve szívük indítását és a bennük működő kegyelmet, ők legyenek a királyok és bölcsek a közénk testesült Isten Fia jászlánál. Karácsonyi történetében megrendítően ír erről: „a Jézus előtt térdelő vak kezében örömteli énekének tömjénfüstjét látom. A tüdőbajos kezében felajánlott életének parfümös üvegcséje reszket; a tégely nemsokára földre esik, eltörik, és illata betölti az egész garázst. A béna kezében egy nyitott ládikát látok, amiben mások iránti szeretetének aranyai fénylenek.” Fehér Árpád székelyudvarhelyi Fraternitás-tag megfestette François atya karácsonyi meséjét, a modern napkeleti bölcsek történetét. Hadd menjünk mindannyian életünk örömeivel és megtörtségeivel együtt a megtestesült Isten Fia jászlához! Ezzel a képpel kívánnak a Fraternitás tagjai minden kereszténynek és minden jóakaratú embernek áldott, békés, boldog karácsonyt.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK