A szeretet és a megbocsátás hármas útja

0
323
Fotók: HIFA-Románia Egyesület

A HIFA-Románia Egyesület szervezésében a Fraternitás lelkiségi mozgalom nagyböjti lelki napját tartotta március 19-én, Marosvásárhelyen a Deus Providebit Tanulmányi Házban A szeretet és a megbocsátás hármas útja címmel. A lelki nap elmélkedéseit Péter Arthur főesperes-plébános és R. Szabó István református lelkész, a Bonus Pastor Alapítvány projektvezető munkatársa tartotta. A lelki napon Maros megye több helységéből 43 személy vett részt.

A lelki nap délelőtt 11-kor a napi szentírási részek felolvasásával kezdődött. A jelenlevők meghallgatták a A kis csavar (ismeretlen szerző) tanító történetét, és megosztották egymással gondolataikat azzal kapcsolatban, hogy mindannyian a maguk helyén pótolhatatlan feladatot töltenek be.

A délelőtt folyamán Péter Arthur főesperes-plébános elmélkedését hallhatták a résztvevők. A főesperes-plébános személyes tanúságtételein keresztül hívta meg a résztvevőket kiengesztelődni gyerekkorukból magukkal hozott fájdalmaikkal, sebeikkel. Hangsúlyozta, hogy Isten soha nem ad fájdalmat, szenvedést, de megengedheti ezeket bölcsessége szerint valamilyen nemes cél érdekében. Mindennek fényében rámutatott: minden úgy van jól, ahogyan van, bár vannak olyan szenvedéseink, amelyek nem múlnak el, hanem meg tudunk tanulni együtt élni velük.

Az elmélkedést kiscsoportos beszélgetés követte. A jelenlevők egy kérdéssort kaptak, amely abban segítette őket, hogy reflektálni tudjanak: hogyan tapasztalják saját életükben az Isten, embertársaink és önmagunk fele irányuló szeretetet és megbocsátást. A kiscsoportok egy-egy kérdést beszéltek át a helyszínen, viszont minden résztvevő hazavihette a kérdéssort, meghívást kapva arra, hogy húsvéti készületként átimádkozza azt. A kiscsoportos munka megteremtette annak lehetőségét, hogy a résztvevők rácsodálkozhassanak egymás értékességére. A hétköznapok forgatagában szinte soha nincs idő arra, hogy igazán meghallgassuk egymást. A kiscsoportos találkozásban egymásra figyelhettek, meghallgathatták egymást, és felismerhették egymás (lelki) kincseit.

Az ebédszünet után Szabó István gondolatai segítették a résztvevőket elmélyülni a lelki nap témájában. Egy elmesélt történeten keresztül rádöbbenhettek a beteget, a fogyatékkal élő hozzátartozót gondozó személyek szolgálatának méltóságára.
A program 17 órakor a kiscsoportos beszélgetések kiértékelésével zárult.


A lelki nap egésze tükrözte az örömvasárnap hangulatát. A gitáros dalok éneklésében, a találkozások örömében megcsillanhatott az az elevenség, amelyet a nagyböjti idő közepén Egyházunk a liturgiában enyhületként, erőforrásként ajándékoz nekünk. A találkozások megerősítőnek bizonyultak, a résztvevők megosztották egymással a lelki nap témájával kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat, örömeiket és gondjaikat, így kapva erőt mindennapjaikhoz.

HIFA-Románia Egyesület