Az arad-ségai és a tornyai plébániákra látogatott Pál József Csaba megyés püspök

0
251
Fotók: gerhardus.ro

„Áldott aki az Úr nevében jön” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Király Árpád marosi főesperes Pál József Csaba megyés püspököt, aki október 27-28. között az arad–ségai plébániára és a hozzá tartozó Tornyai plébániára, valamint Szederhát filiába látogatott. „Itt, ebben a templomban sokszor ragyogó szemű, világos arcú embereket látok. Ez jelez valamit, ez a bensőnek a kisugárzása” – fogalmazott a főpásztor Aradon.

A szentmise elején a főpásztort nagy szeretettel köszöntötte a magyar hívek nevében a Kovács család, a román hívek részéről a Dumea család, majd Popăț Cézár a magyar, valamint Bîlc Anamaria a román ministránsok és fiatalok nevében, akiktől egy kis Szent Teréz-képet és egy fából faragott pásztorbotot kapott ajándékba, a kórus pedig énekeivel tette felemelőbbé a szentmisét.

„Amikor valahova megérkezek, abból látom, hogy milyen a közösség, hogy milyen a tekintetük az embereknek. Itt, ebben a templomban sokszor ragyogó szemű, világos arcú embereket látok. Ez jelez valamit, ez a bensőnek a kisugárzása. A Szentírásban is benne van: a szem a lélek tükre. Ezt látom a ministránsoknál is, hogy örömmel jönnek oda, nem félnek, mert otthonosan érzik magukat, otthon érzik magukat a templomban… Szükség van egy egész közösségre ahhoz, hogy egy gyermek jó nevelődjön, de elsősorban a családra, amely engedi, hogy a jó Isten szeretete átsugározzon és eljusson a fiatal szívekbe, és ott növekedjen bennük” – szólt az egybegyűlt román és magyar hívekhez a megyés püspök. A szentmise végén az egyháztanács részéről Balogh Márton gondnok köszönte meg a főpásztornak, hogy ellátogatott közösségükbe.

A szentmise után a főpásztor a templomban találkozott a gyermekekkel, akikkel kedvesen beszélgetett és együtt énekeltek, majd a hittanteremben a fiatalok fogadták, akiknek szívesen válaszolt a feltett kérdéseikre, az est közös vacsorával zárult. A vizitáció második napján délelőtt Pál József Csaba a tornyai templomban mutatott be szentmisét, ahol Takács Gábor és Suttyák András, a két veterán ministráns, akik most is úgy, mint gyermekkorukban is, szívesen ministráltak a megyés püspök szentmiséjén, nagy örömmel és szeretettel köszöntötték, és egy hazai terméssel megtöltött kosarat nyújtottak át neki a tornyai egyházközség részéről. Szederháton Király Árpád marosi főesperes mellett a görögkatolikus és az ortodox felekezet lelkipásztorai is köszöntötték a főpásztort, majd az ott egybegyült hívekkel együtt közösen imádkoztak. Pál Jüzsef Csaba találkozott az Arad-ségai magyar és román Rózsafüzér Társulat tagjaival, este pedig a plébánián működő családos csoporttal beszélgetett, s míg a gyermekeket lefoglalta Cézár a bábelőadásával, addig a megyés püspök szót válthatott a házaspárokkal.

A találkozón részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér, család- és felnőttpasztorációs referens. Este Pál József Csaba az egyháztanács tagjait fogadta, és megismerte mindegyikük feladatát a közösségben. A vizitáció közös vacsorával zárult a családokkal együtt a plébánia hittantermében.

Forrás: a temesvári egyházmegye sajtóirodája