Megnyílt a hatodik, egyben utolsó biztos kezdet ház

0
180
Korondi átadó. Fotók: Gyulafehérvári Caritas

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Gyulafehérvári Caritas Biztos kezdet egy biztos jövőért elnevezésű projektje, ugyanis sorban a hatodik és a projekt keretei között egyben utolsó biztos kezdet ház megnyitóját tartották meg október 19-én Korondon. Júniusban Gyergyóalfaluban, majd Marosszentgyörgyön, Zetelakán, Oroszhegyen és Gyergyóremetén sikerült hivatalosan is elindítani egy-egy biztos kezdet házat, amelyek azóta is sikeresen működnek, számos helyi család csatlakozott a központok munkájához.

A projekt valamivel több, mint egy éve indult és tavaly októberben volt a nyitó sajtótájékoztatója, tehát szimbolikus, hogy majdnem egy évvel később tudták megtartani az utolsó háznak a megnyitóját.

A megjelent partnereket, családokat, egyházi képviselőket, valamint sajtómunkatársakat elsőként Katona Mihály, Korond község polgármestere köszöntette. Nem volt ez másképp a korábbi helyszíneken sem, Gyergyóalfaluban Gáll Szabolcs, Marosszentgyörgyön Sófalvi Szabolcs, Zetelakán Nagy Attila, Oroszhegyen Bálint Elemér, valamint Gyergyóremetén Laczkó-Albert Elemér polgármesterek képviselték a projektben felvállalt feladataikat, kötelezettségeiket. Mindegyik megnyitón egybehangzóan kijelentették az elöljárók, hogy az utak és egyéb infrastrukturális fejlesztések mellett az emberekbe is kell és érdemes fektetni.

Ludescher László, a Caritas ágazati igazgatója a megnyitók alkalmával kifejezte háláját a megjelent partnereknek, amiért felvállalták a projektet. „A Caritas mindig szeret olyan helyekre menni, ott dolgozni, ahol valóban partnerként kezelik, ahol az önkormányzat számára a szociális kérdések nem közömbösek. Tehát bölcs az az önkormányzat, az a képviselő testület, aki az emberekbe és nem a kövekbe próbálja elsődlegesen az erőforrásait, az energiáját fektetni, hiszen a kövek megmaradnak, a beton, több száz évig, de mi értelme van ennek, hogyha nem lesznek emberek, akik ebben emberhez méltó életet éljenek”– fejtette ki az igazgató.

Márton Melánia a Biztos kezdet-projekt koordinátora ismertette a projekt sarokszámait, fontosabb részleteit. A megvalósításra 24 hónap állt a rendelkezésükre, de közel egy évvel a határidő – ami 2023. augusztus vége – lejárta előtt átadták az összes házat. A projektet támogatásokból tudták megvalósítani. „A teljes támogatási összeg 3 millió 586 ezer lej, ebből 3 millió 48 ezer lej a Norvég Alap támogatása, 537 900 lej a román kormány hozzájárulása, illetve 186 ezer lej a Caritas önrésze. A ránk eső, kötelezően elvárt önrészt részben saját erőből, önkéntes munkákkal, és a régi partnerünk, a Renovabis, a német katolikus egyház segélyszervezetének támogatásával tudjuk megvalósítani, és ehhez a vállalásunkhoz szívesen fogadjuk a helyi közösségek bekapcsolódását is”fogalmazott a projektmenedzser.

A projekt szakmai részéért Borbély Ildikó felel, aki a projekt újszerűségéről beszélt. „A projekt az élet kezdetét célozza meg. Tehát nem csak a 0 és 6 év közötti gyerekeket nevelő családokat támogatjuk, hanem már a várandós édesanyákat is. Hiszen igen fontos annak mélyebb tudatosítása, hogy az élet nem a születéssel, hanem már az anyaméhben elkezdődik. Az apa és az anya viselkedése, gondolatai, érzései hatással vannak a magzatra. Természetesen ez csak az első időszak, ezt követi a szülés, a születés, a szülővé válás, a csecsemő gondozása, fejlődésének kísérése, majd a közösségbe, az óvodába, iskolába kerülés. Tehát ezek azok a mérföldkövek, ez a folyamat, amely során lehetnek elakadások, és ezekben tudunk segíteni”részletezte a szakmai koordinátor.

Korondon, ahogy minden korábbi helyszínen, Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója és a helyi plébános, ezen az alkalmon Balla Imre kérte Isten áldását a házra és az egybegyűltekre.

A biztos kezdet házak épületeit minden esetben a helyi önkormányzatok biztosítják, ezek felszerelését a projekt támogatási összegéből sikerült beszerezni. A Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára című, Norvég Alapból finanszírozott projekt célja, hogy több vidéki településen alapszolgáltatásokhoz biztosítsunk hozzáférést kisgyermekes, illetve babát váró családoknak. A projekt megvalósítója a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata, partnerei Hargita megyében Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Korond, Oroszhegy és Zetelaka, Maros megyéből pedig Marosszentgyörgy önkormányzatai.


A projekt célja, hogy választ adjon a 0-6 éves kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű családok igényeire és problémáira hat Maros és Hargita megyei községben. A biztonságos életkezdéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében elősegítse e családok hozzáférését a megfelelő minőségi szolgáltatásokhoz.

Ezen a területen a projekt megvalósításának szükségessége helyi és országos szinten jelentkező problémákon alapul: a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások teljes vagy részleges hiánya az ezen korosztályhoz tartozó kisgyermekek és az édesanyák számára; a társadalmi kirekesztettség, a szegénység, az egészségügyi problémák és a csecsemőhalandóság kockázata is igencsak nagy.

A család ingerszegény környezete, a megfelelő ismeretek, a fejletlen szülői képességek és az alapvető szolgáltatások hiánya miatt a gyermekek harmonikus fejlődése nem történik meg, és ez számos egyéb gondot is okozhat: nem képesek az oktatási rendszer követelményeit teljesíteni, nő az iskolaelhagyás kockázata, nagy lesz a lemorzsolódás, megromlik a gyermek–szülő kapcsolat, kialakulhat egy helytelen vagy bűnözői viselkedési magatartás, valamint a megfelelő készségek hiánya miatt nem lesznek képesek az önálló életvitelre. Következésképpen e gondok előfordulásának csökkentése érdekében szükségszerű, és ugyanakkor valós megoldást jelent az olyan szolgáltatások kifejlesztése, amelyek által beavatkozhatnak a gyermekek életének első éveibe, akár már születésük előtt.Egy pár tevékenység, szolgáltatás, amelyet a projekt keretében indítottak:
várandós gondozás, felkészítés a szülésre;
gyermekágyas édesanyák támogatása;
korai fejlesztőfoglalkozás különböző korcsoportokban;
egyéni fejlesztés.

A projekt megvalósítása folyamán cél egy integrált közösségi beavatkozási modell kidolgozása a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok sajátos igényeinek kielégítésére, ugyanakkor a hat vidéki településen élő 60 terhes nő, 240 0-6 éves gyermek és 120 szülő számára társadalmi-oktatási szolgáltatások és szociális-egészségügyi szakellátás biztosítása.

A partnerközségek feladata az ellátottak toborzása, a szociális-egészségügyi szakellátás és a további működés biztosítása

Forrás: Gyulafehérvári Caritas