Kispapok pasztorális látogatásai

0
445

Az elöljárók kezdeményezésére 2018 őszén indult útjára az a projekt, amelynek keretében a kispapok félévente két pasztorális hétvégén vesznek részt, meglátogatva a négy romániai magyar egyházmegye közösségeit.

A pasztorális látogatások célja, hogy a szeminaristák ne csak elméleti tudással gyarapodjanak, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak. A látogatások által megismerhetik az egyházmegyéket, betekintést nyerve a plébániák életébe, tevékenységébe. A hétvégék során bekapcsolódnak különböző plébániák és intézmények tevékenységébe, találkoznak hívekkel és papokkal egyaránt. A projekt keretében eddig a temesvári, nagyváradi és gyulafehérvári egyházmegyék életével, sajátosságaival kihívásaival ismerkedhettek meg. A pandémia miatt két évig szünetelt e kezdeményezés, azonban ebben a tanévben újra „terepre” indultak a kispapok és elöljáróik.

Október 7-9. között Diósi Dávid vicerektor vezetésével hét kispap a gyulafehérvári főegyházmegye különböző helyszíneire látogatott. A hétvége során a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia életébe kapcsolódhattak bele. Péntek délután Márton József főesperes-plébános vezetésével meglátogatták a Jó Pásztor Papi Öregotthonban élő nyugdíjas papokat. Az együttlét során az idős papok emlékeket idéztek fel kispapi éveikből, kiemelve Márton Áron püspök atyai gondoskodását és tekintélyét. A beszélgetés során az idős atyák a kispapok lelkére kötötték, hogy mindenekelőtt imádságos lelkületű papokká formálódjanak. A képzésük során alakítsák ki azt a napi programot, amelyben a munka mellett az imádság is kellő helyet kap, ugyanis, ha valakinek nincs személyes kapcsolata Krisztussal nehezen lehet hiteles pap. Továbbá bátorították őket, ne féljenek a papi élettől, hanem kérjék az erősség lelkét feladataik teljesítésében, így örömteli papi életük lesz. Lelkipásztori munkájuk során mindig tartsák szem előtt, mit adhatnak másoknak, a rájuk bízottaknak egy beszélgetésben, egy szentbeszédben, egy első péntek alkalmával, és ne várjanak cserébe semmit. A leglényegesebb pedig az őszinte papi szív formálása, mert a farizeusi szív kiábrándító.

A pasztorálási hétvége második napján a kispapok délelőtt folyamán a székelyudvarhelyi temetőben felkeresték Veres Ernő, Pálfi Géza, Hajdú Gyula egykori rektor és Kovács Sándor sírját, imádkoztak értük és a temetőben nyugvó papok lelke üdvéért.

Útjuk következő állomása Nagytusnádra vezetett, ahol Csont Ede plébános meghívására a délután folyamán részt vettek a Szent Rita oltalmába ajánlott napközi foglalkoztató megáldásán és átadásán. Azt követően a templom búcsús szentmiséjén teljesítettek szolgálatot, amelynek keretében a főpásztor megáldotta a felújított templomot is.

Vasárnap a szentmiséken teljesítettek szolgálatot a kispapok. A délelőtti szentmise keretében Kajtár Zsolt tett tanúságot az evangéliumról. Az ünnepi szentmisét Diósi Dávid vicerektor celebrálta, amelynek keretében Mayer Nándor diakónus hirdette az igét és a keresztség szentségében részesített egy kisgyermeket. A szentmise végén Bege Lóránd I. éves és Motolan Ioan II. éves kispapok tettek tanúságot hivatásukról, bátorítva a fiatalokat, merjenek igent mondani minden körülmény között Isten hívó szavára. A szentmisét követően Ambrus István szombatfalvi plébános meghívására a város papjaival közösen fogyasztották el az ünnepi ebédet.

Az elmúlt pár nap találkozásokban, örömteli pillanatokban bővelkedett. Az elöljárók és kispapok köszönik Márton József főesperes-plébános és segédlelkészei szeretetteljes fogadtatását, azt, hogy lehetővé tették számukra a plébániai életbe való bekapcsolódást. Köszönet Csont Ede tusnádi plébánosnak, hogy a fáradtságos munka végeztével együtt adhattak hálát Istennek az új foglalkoztatóért és a megújult templomért.

SIS

MEGOSZTÁS