Nüsszai Szent Gergely a keresztény hagyományban

0
213
Fotók: a Patrisztikai Tanulmányok és Ókori Keresztény Irodalom Kutatóközpont Facebook-oldala

Nüsszai Szent Gergely recepciója a keresztény hagyományban címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Patrisztikai Tanulmányok és Ókori Keresztény Irodalom Kutatóközpont. A kutatóközpontot a négy teológiai kar, köztük a Római Katolikus Teológia Kar, illetve a filozófia kar és a bölcsészkar fenntartásában tevékenykedik azzal a céllal, hogy az egyházatyák hagyatékát tanulmányozza és népszerűsítse.

A konferenciára szeptember 29. és október 1. között került sor neves előadók részvételével. A megnyitón a négy felekezet, az ortodox, a görögkatolikus, a református és a római katolikus egyházmegyék vezetői köszöntötték a résztvevőket. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek üzenetét Nóda Mózes egyetemi tanár közvetítette a résztvevőknek, amelyben Ferenc pápát idézve emelte ki a Nüsszai Szent Gergely és az egyházatyák tanulmányozásának fontosságát. Az előadók között olyan nemzetközileg elismert szakemberek tartottak előadást, mint Claudio Moreschini, Giulio Maspero, Guido Gargano, Herman Teule és Perendy László.

Nüsszai Szent Gergely az ún. kappadókiai atyák egyike, aki a negyedik században élt Kappadókiában, a mai Törökországban. Testvére Nagy Szent Bazileiosz volt, közös barátjuk pedig Nazianzoszi Szent Gergely. Ők hárman dolgozták ki a keresztény krisztológia és szentháromságtan görög fogalmi rendszerét, illetve a nikaia-konstantinápolyi hitvallás végső szövegformáját. Nüsszai Gergely folytatta bátyja és barátja munkáját, a platonista filozófia „megkeresztelésével” pedig a teológiai nyelvet a legmagasabb tudományos szintre emelte. Munkássága rendkívüli nagy hatást gyakorolt az utókorra, és ami különösen fontos, a nyugati, latin nyelvű teológiát is formálta. Ezért Gergely munkássága termékeny talaj napjainkban a felekezetközi párbeszéd számára.

A konferencia megvalósítása Claudiu Tuțu és Adrian Podaru munkáját dicséri. A kutatóközpont a megkezdett munka folytatását tervezi, további konferenciákra és szemináriumokra kerül sor, amelyben a Római Katolikus Teológia Kar is aktív szerepet vállal.

András Szabolcs