Könyvritkaságokat fedeztek fel Szászmedgyesen

0
147

A Battyháneum könyvtár a közösségi médiában adta hírül egy ritka és kivételes felfedezés örömét. A kolozsvári BBTE tanára, Adinel C. Dincă és az általa irányított szakemberek egy csoportja a medgyesi Szent Margit evangélikus templom archívumában könyvek, kéziratok és dokumentumok egész gyűjteményét fedezte fel.

A Batthyaneum, a gyulafehérvári egyházmegyének a román állam kezében levő kivételes értékű könyvtára a Romániában található 514 (a 9-16. századi) középkori kéziratból 301-et őriz. Ezek digitalizásáról és ily módon való hozzáférhetőségéről hírt adtunk, hiszen 252 szkennelve és online elérhető a Román Nemzeti Könyvtár DigiTool weboldalán. Az itt őrzött legértékesebb kézirat a Codex Aureus, online böngészhető, a könyvtár második legrégebbi kézirata a 10. századból származik, a könyvtár híradása szerint ez egy latin nyelvű kézirat, Lukács evangéliuma (Evangelium secundum Lucam – MS I 161), amely, bár sérült, szintén arany és ezüst betűkkel íródott, bíbor alapra, pompásan díszített, modern kötésben van, és Christoph Migazzi eredeti gyűjteményéhez tartozott, amelyet a püspök 1786-ban vásárolt meg.

A mostani, Szászmedgyesen talált könyvek, kéziratok felfedezését a kutatók Indiana Jones egyik történetére hasonlították, nevezetesen arra a teljesen elfeledett levéltárra, amelynek a visszaszerzéséért a ,,galambkirálysággal” kelkett megküzdeni. Az evangélikus templom archívumában felfedezett és feltárt anyagok betekintést nyújtanak arra, ahogyan a középkori Erdélybe az eszmék, információk, a korabeli tudás beáramlott.

A felfedezések rövid bemutatása szerint körülbelül 139 nyomtatott kötetet találtak (1470-1600 előttről), két kéziratos kötetet a 16. század első évtizedeiből, mintegy 60 eredeti dokumentumot a 16. századból, Medgyes parókiájának mintegy 10 közigazgatási anyakönyvét a 16. századból, köztük olyanokat, amelyek a középkori kéziratok töredékeit őrző részleteket tartalmaznak.

A kutatás nagy lendülettel folyik, az erre irányuló projekt legalább két évig tart (Schriftlichkeit und Lesekultur in Mediasch/Mediaș, Siebenbürgen, Romania im 14-16. Sicherung, virtuelle Rekonstruktion und wissenschaftliche Analyse einer siebenbürgischen Pfarr- und Gymnasialbibliothek/Írás- és olvasáskultúra Medgyesen, Erdély, Románia a 14-16. században. Egy erdélyi parókia és gimnáziumi könyvtár védelme, virtuális rekonstrukciója és tudományos elemzése 2022-2023). A projektet a német Kulturális és Művészeti Minisztérium (Bundesregierung für Kultur und Medien) finanszírozza.

Forrás: Biblioteca Battyhaneum

MEGOSZTÁS