Orbán Lászlóra, a Gátkötők egykori lelkivezetőjére emlékeztek halálának évfordulóján

0
1024
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13). Fotók: Tamás Bálint/Gátkötők

Orbán László egykori csíkszentgyörgyi segédlelkészről, a Gátkötők egykori lelkivezetőjéről emlékeztek meg augusztus 9-én, kedden, halálának 14. évfordulóján. Orbán László a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) egyetemi lelkésze volt, amikor 2008. augusztus 9-én a Duna-delta torkolatánál életét odaajándkozva megmentette egy fuldokló diákját. A megemlékezést szervező Gátkötők Ifjúsági Egyesület beszámolóját olvashatják.

A megemlékezést a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban kezdtük egy megemlékező szentmise keretében, amelyet Laci tiszti lelki üdvéért, valamint az egykori és mai gátkötős fiatalokért ajánlottunk fel a jó Istennek.

A szentmisét követően egy jó hangulatú régi-új gátkötős találkozóra került sor az elhunyt lelkészről elnevezett csíkbánkfalvi Orbán László Közösségi Házban, ahol a hangsúly a közösségi beszélgetésekre és játékokra helyeződött.

Hiszünk abban, hogy minden találkozás egy ünnep, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a régi és a mai ifjak találkozhassanak, élményeket és kudarcokat oszthassanak meg egymással, rávezetve kölcsönös módon egymást arra a lelkiségre, amelyre egykor a régi ifjakat is rávezette Laci tiszti az ő evangéliumi pasztorációja által.

A szentmisében a jó Istennel, a találkozón pedig egymással találkozhattunk, amely kifejezésre juttatja, hogy minden közösség Istenben gyökerezik, de egymásban találtatik meg, amint egykor Laci tiszti is hitte és tett érte.

Fontos, hogy ismerjük, honnan érkezünk, és megalapozzuk, hová tartunk. Reméljük, hogy a szentmise kegyelmei és a találkozás pillanatai az elkövetkezendőkben segítségünkre lesznek közösségi aspirációink teljesítései során, amelynek középpontjában a közösség áll.

Gátkötők Ifjúsági Egyesület