Ökumenikus közéleti akadémiára jelentkezhetnek a fiatalok

0
1021
Korábbi évfolyam évzárója. Fotók: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

Erdélyből is lehet jelentkezni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára, amelyre augusztus 28-ig meghosszabbított határidővel az egész Kárpát-medence területéről és a diaszpórából is várják a 21 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését. A tíz hónapos szakkollégiumi képzés alatt tizenöt résztvevő részesülhet a program ideje alatt teljes ellátásban és ösztöndíjban. A széles körű ismeretanyagra és tanulmányi utakra épülő program tíz modulja a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden tudásterületét lefedi.

Portálunk megkeresésére a pályázat kiírói tájékoztattak, hogy elsősorban a történelmi egyházak magyarság iránt elkötelezett, nemzeti érzelmű, keresztény fiataljainak jelentkezését várják, de nyitott a lehetőség minden keresztény felekezet tagjai számára. Kérdésünkre az ösztöndíjjal kapcsolatban elmondták, hogy az előző évfolyamban a hallgatók a tíz hónap alatt a teljes szállás és ellátás mellett bruttó 80 000 Ft ösztöndíjban részesültek, illetve a záródolgozat sikeres leadását követően további egyszeri jutalmat kaptak. Az idei támogatás mértékéről s annak részleteiről tájékoztatják majd a hallgatókat. A bentlakásos képzés helyszínét szakkollégiumhoz hasonló formában a piliscsabai kollégium biztosítja, a beköltözés a közösség megélése és a hitélet szempontjából is fontos pillére a képzésnek. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia sikeres pályázói a tanév végén egy ünnepi hálaadó imádság keretén belül vehetik át diplomáikat.

A jelentkezés feltétele a megkezdett felsőfokú tanulmányok végzése valamely felsőoktatási intézményben, de olyan fiatalok jelentkezését is várják, akik már befejezték egyetemi tanulmányaikat. Befejezett képzés esetén a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatára, folyamatban lévő képzés esetén hallgatói jogviszony igazolására van szükség. A pályázat kiíróitól megtudtuk, hogy az igazolásnak nem szükséges hivatalos tanulmányi igazolásnak lennie, elégséges egy leckekönyvmásolat vagy egyéb is, erről a kiíró intézménnyel lehet egyeztetni.

A jelentkezéshez szükség van továbbá egy egyházi és egy civil ajánlólevélre. Az egyházi ajánlás lehet plébánosi ajánlás, de lehet presbitertől, lelki vezetőtől is. Civil ajánlás alatt valamely társadalmi szervezet, egyesület, cserkészcsapat stb. vezetőjétől várnak ajánló sorokat. A jelentkező egy motivációs levelet és egy önéletrajzot is kell készítsen, hogy a felvételi megkezdése előtt jobban megismerhessék. A nyári szabadságokra, utazásokra való tekintettel, ha valaki objektív okokból valamely igazolást, pl. a plébánosi ajánlást nem tudja csatolni a pályázatához, beadhatja a jelentkezését, a hiányzó dokumentumokról pedig a felvételi bizottsággal lehet egyeztetni. A felvételi eredményét a dokumentumok elfogadható hiánya nem befolyásolja.

A tíz modul az akadémia honlapja szerint az alapozással indul, majd önismeret – társas kapcsolatok; erényetika; magyar irodalom és művelődéstörténet; magyar történelem; gazdaság, pénzügyek; politológia, szociológia; magyar képzőművészet – művészettörténet – néptánc; média, kommunikáció; természet- és műszaki tudományok kulcsszavakkal jelölt témakörök köré épülnek.

A továbbiakban az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia közleményét olvashatják.

Önismeret, szakmai készségek és élmények egy képzésben

Augusztus 28-ig várják a 21 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését az élményalapú, széles körű ismeretanyagra és a tanulmányi utakra épülő, tíz hónapos képzésre. Az egyedülálló szakmai fejlődést és életre szóló élményeket nyújtó intenzív program költségmentes, a hallgatók teljes ellátásban és havi ösztöndíjban is részesülnek.

A tíz hónapos program a tanulmányutak, a tíz tanulmányi modul és a kollégiumi közösségi élet hármasának pilléreire épül. Ez a kialakított képzési struktúra a céltudatos, emberi és szakmai kapcsolataikat építeni vágyó jelentkezők mellett olyan fiatal felnőttek számára is szól, akik úgy érzik, elakadtak életük önismeretében, és szeretnék egy innovatív és összetartó közösség segítségével megtalálni valódi küldetésüket. A kis létszámú, bentlakásos képzésnek a piliscsabai kollégium ad helyet, szakkollégiumhoz hasonló formában.

A kurzus a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden tudásterületét lefedi. A program kiemelt szempontja a változatos, korszerű és minőségi oktatás, melyet a saját szakmájukban magasan kvalifikált előadók és neves professzorok – mint Balog Zoltán teológus, református püspök, Csath Magdolna kutatóprofesszor, az MTA doktora, Kiszelly Zoltán politológus, főiskolai docens, vagy Lakner Zoltán Lehel szociológus, szociálpolitikus – biztosítanak. Az élményalapú oktatás szerves részét képezi, hogy az előadások változatos napirendben és tematikus bontásban zajlanak, emellett a hallgatók több határon túli és belföldi tanulmányúton is részt vehetnek.Az intenzív képzésnek köszönhetően a diákok olyan hazai és Kárpát-medencére kiterjedő civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak, továbbá olyan egyházi és közéleti személyek ajánlásait kaphatják meg, amelyeket más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosítana.

„Azért ajánlom mindenkinek ezt a képzést, mert olyan helyekre lehet eljutni, ahová »átlagemberként« nehezen tudnánk, valamint az élményalapú oktatásnak köszönhetően rendkívül sok ismerettel gazdagodhatunk, miközben sok barátot szerezhetünk” – emelte ki Nagy Milán, az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia alumni hallgatója.

A programra az akadémia honlapján olyan társadalmi szerepvállalás iránt elkötelezett 21 és 35 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését várják, akik már befejezték egyetemi tanulmányaikat vagy jelenleg is végzik. Az ingyenes képzésen mindössze tizenöt fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban is részesülnek.

Jelentkezés és további információ az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia honlapján: https://szenttamasakademia.hu/.

Közlemény