Újra Járai Zsigmond felel a csángó-magyar ügyekért

0
1012
Fotó: MCSMSZ/Facebook

Ismét Járai Zsigmondot nevezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízottnak. A kinevezett először 2019 áprilisában nyerte el ezt a tisztségét, korábban is számtalanszor ellátogatott Csángóföldre, meglátogatott iskolákat, Magyar Házakat, találkozott tanárokkal, hagyományőrzőkkel, küldöttekkel, önkénteskedett és jó ismerője lett a moldvai csángóknak, átlátja nehézségeiket, céljaikat, tudja mire van szükségük.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) üdvözölte Járai Zsigmond kinevezését, hiszen az ő segítségének is köszönhetően fejlődhetett a közösségi működés. Előző megbízatása alatt Bákóban létrehoztak egy olyan Magyar Házat, amelynek központi fekvése és egyéb adottságai lehetővé teszik a Bákóban tanuló csángó diákok, fiatalok részvételét a magyar anyanyelvi foglalkozásokon, otthont ad hagyományőrző oktatásnak és egyéb rendezvényeknek, lehetőséget biztosít gyűlések, képzések lebonyolítására, mindezek mellett irodaként is szolgál az MCSMSZ vezetősége és adminisztratív személyzete számára. Napjainkra ez lett a csángó ügyek központja, itt kapott helyet az MCSMSZ keretében alkalmazott pedagógusok módszertani, koordinációs központja is. Hatalmas előrelépést jelentett az is az elmúlt években, hogy Csíkszeredában az MCSMSZ egy korszerű épületet vásárolhatott meg a kollégium számára, így végre megfelelő otthona lett a magyarul tovább tanuló csángó diákoknak.

A Csíkszeredai Csángó Kollégiumot 2021. október 8-án avatták fel. Lábnyikban kibővült a Lábnyiki Táborközpont, elkészült a rendezvényterem, így egész nyáron folyamatosan működhetnek a legkülönbözőbb táborok: a hangszeresek zenésztábora, a moldvai gyerektánc-tábor, a magyar nyelvi tábor, a csángó ifjúsági tábor, a moldvai népzene- és néptánctábor, csángó gyerekeknek képzőművészeti tábor, illetve módszertani tábor tanároknak, hagyományőrzőknek, népzeneoktatóknak. Magyarfaluban elkészült a Gyerekek Háza, ahol közel 150 gyerek vesz részt a magyar anyanyelvi oktatásban. Új Magyar Házban tanulhatnak a gyerekek Szászkúton, Trunkon, Csík faluban, Diószegen, Lészpeden, Ferdinándújfaluban, Somoskán, Forrófalván, Klézsén. Minden Magyar Házban beindult a gyermekétkeztetés, a diákokat meleg ebéddel várják minden délben. A magyar foglalkozásokon részt vevő diákok közül az azt rendszeresen látogatók ösztöndíjban is részesülnek.

A Magyar Házak egyaránt megfelelő helyszínei a magyar nyelv oktatásának, és a hagyományőrző tevékenységeknek, ezekben a falvakban a magyar nyelv egyetlen fellegvárai, hiszen sem az állami iskolák, sem az egyház, sem más intézmény nem biztosít teret a magyar nyelv őrzésére irányuló programoknak.
Magyar állami támogatással, Járai Zsigmond vezetése alatt sikerült felújítani az 1435-ben épült Szent Márton római katolikus fatemplomot Nagypatakon, a Bákó megyei csángó település temetőjében. Ez az első alkalom, hogy magyarországi támogatással műemléket újítottak fel Moldvában, egy csángók által lakott településen.

Gyimesbükkön idén ősszel adják át az óvodásoknak a legújabb, modern óvodaépületüket. Diószénben folyamatban van jelenleg a Magyar Ház építése. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy minden csángómagyar településen legyen egy Magyar Ház, ami nemcsak oktatásra, hagyományőrzésre, de közösségi háznak is alkalmas. Fontos lenne még az oktatási helyszínek további kibővítése, és a már működő helyszíneken, újabb pedagógusok bevonásával, a gyermeklétszám növelése. Soha ennyi magyartanár, magyar óvónő, tanítónő, hagyományőrző és népzeneoktató nem dolgozott Csángóföldön, mint most.
Korábban évtizedek alatt sem sikerült az MCSMSZ-nek és partnerszervezeteinek Csángóföldön olyan sok és sokrétű pozitív eredményt felmutatni, mint az elmúlt években.

„Járai úr elkötelezett segíteni akarását az is bizonyítja, hogy nemcsak miniszterelnöki megbízottként volt többször Moldvában, hanem barátaival együtt többször önkéntesként is. Ő és barátai többször földmunkát végeztek, betonoztak és zsindelyt hasítottak” – fogalmaz az MCSMSZ vezetősége. Hangsúlyozzák az elmúlt három-négy évről, hogy a Szövetség és a csángók történetének legsikeresebb korszaka volt.

Forrás: MCSMSZ/Facebook