Megújult a tekei templom

0
707

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ünnepi szentmise keretében július 3-án áldotta meg a belső-szolnoki főesperesi kerülethez tartozó Teke plébániatemplomát.

A helységet 1318-ban Theke néven írták, ekkor már volt temploma. Szász település volt és a reformáció idején lutheránus lett. Magyarok a 18. század elején költöztek be. A Milgasban (Malom utca) települtek le, amelyet lakóiról később Magyar utcának/Ungargassénak neveztek el. 1760-1770-es évektől jezsuita misszió indult Kolozsvárról, Mathias Schmidt jezsuita katolikus egyházközséget alapított, munkája nyomán a módosabb szászok katolikussá lettek. Kezdetben minden harmadik vasárnap volt magyar prédikáció, 1793-ban-ban csak magyarul beszélő plébánost helyeztek az egyházközségbe. Mai temploma 1880-ban épült.

A tekei plébániatemplomot 2021-2022-ben belülről is sikerült teljesen felújítani, restaurálni. A munkálatokat Geréd Péter pápai káplán, besztercei főesperes-plébános kezdeményezte és szívet-lelket, nagyon sok utánajárást, erőbedobást, odaadást igénylő munkával sikerült jó végre vinnie bel- és külföldi segítséggel, valamint a tekei hívek hozzájárulásával. A terveket T. Deák András mérnök készítette.

Ilyen nagyméretű munka a templom belső restaurálását illetően utoljára közel 90 évvel ezelőtt, 1933-1934- ben történt. A templom most ismét új fényben ragyog. A munka befejezésekor Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldotta meg ünnepi szentmise keretében július 3-án.

Töttösy Norbert

MEGOSZTÁS