Családok fesztiválját tartották Máriaradnán

0
674
Fotók: A temesvári egyházmegye sajtóirodája

„Nehéz időkben, ateista és egyházellenes rendszerek idején a családok adták tovább azt a hitet a következő nemzedékeknek, amelyet hűséggel éltek meg a családban. A jövőben is csak a család képes keresztény társadalmat építeni. Amilyenek lesznek a családok, olyan lesz a társadalom is. Minden család helyezze magát Isten elé, és legyen kész az árral szemben úszni. A családok társuljanak egymással, alkossanak közösségeket, hogy képesek legyenek szembenézni a mai idők kihívásaival”.

A fenti üzenetet, küldetést fogalmazta meg Pál József Csaba megyés püspök a Családok X. Világtalálkozója alkalmából a temesvári egyházmegye katolikus családjai számára, amelyet június 25-én, szombaton a máriaradnai templomban Matieș Marin plébános olvasott fel. A főpásztor ugyanis ezekben a napokban több romániai családdal együtt Rómában vesz részt ezen a nemzetközi rendezvényen, így nem lehetett jelen a máriaradnai kegyhelyen szervezett Családok Fesztiválján. A temesvári egyházmegye közösségeit megmozgató nagyszabású, magyar és román nyelven zajló eseménnyel a plébániák a római nemzetközi találkozóhoz csatlakoztak.

„Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, szívek szentelője”

A radnai kegyhely parkolója hamar megtelt személygépkocsikkal, mikrobuszokkal. Benépesedett a kegyhely infóközpontja is, hiszen a családi fesztivál szervezői itt rendezték be a regisztrációs pontokat, ahol minden bejelentkezett résztvevő egyúttal számot is kapott, amely a későbbiekben a kiscsoportos felosztást jelölte.
Az egyházmegyei találkozó 10 órakor szentmisével kezdődött, amelyet Matieș Marin karánsebesi plébános, családpasztorációs felelős mutatott be a kegytemplom oltáránál, koncelebráltak a családokat elkísérő lelkipásztorok. A szentmise kezdetén a temesvári egyházmegye etnikai sokszínűségét népviseletükkel is tükröző mintegy 30 család egy-egy plébánia képviseletében, illetve a nyerői templom Szent Családot ábrázoló főoltárképének másolatával vonult be a bazilikába, amelyeket a főcelebráns lelkipásztor a nap végén megáldott. Az egyházmegyei családpasztorációs iroda még tavasszal készítette el az oltárkép másolatát és küldte el a különböző plébániákra azzal a céllal, hogy a családok lélekben, imában még jobban ráhangolódjanak a találkozóra.

Magyar nyelvű homíliájában Heinrich József ny. óteleki plébános Balassi Bálint Hymnus Tertius című költeményét idézte: „Az Szentháromságnak harmadik személye, / Szerelemnek Isten szerint gerjesztője, / Az jó házasságnak ki vagy bölcs szerzője, / Szívek szentelője.” A továbbiakban a szónok több író, költő családhoz, házassághoz fűződő szép gondolatát idézte. Szentbeszédét Pio atya házaspárokra mondott áldásával zárta: „Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, amelyeken csak isteni kegyelem könnyíthet. Érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet!”. Román nyelven Pălie Veniamin resicabányai plébános mondott szentbeszédet. A liturgia zenei szolgálatát a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia énekkara látta el Surdu Maria vezetésével. A szentmisét előadás követte: magyar nyelven Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános, román nyelven Matieș Marin karánsebesi plébános értekezett a választott témáról: Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja.

„Az önök hivatása a család, amely a szeretet által az életszentséghez fog vezetni. A hivatásként megélt családi élet első lépése az, hogy a házasfelek ajándékba kapják egymást. Mindenki köszönje meg Istennek a családját, a házastársát és a gyermekeit. A világtalálkozónak volt tíz előkészítő katekézise, és az elsőben Ferenc pápa azt mondja: a házasság szentségével a házastársak Isten hívására válaszoltak, ennek a hívásnak az a célja, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett. A legfontosabb feladat az, hogy erőnkhöz mérten Isten szeretetét közvetítsük” – fogalmazott Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, aki az életszentséggel kapcsolatosan példaként említette a Családok X. Világtalálkozójának védőszentjeit, Luigi és Maria Beltrame Quattrocchit, valamint Batthyány Strattmann Lászlót és feleségét.

Műhelymunkák, kézműves foglalkozás, gyermekprogramok

„A mintegy ötszáz résztvevő több mint egynegyede gyermek volt, és végtelenül hálás vagyok mindazoknak az önkénteseknek, akik foglalkoztak velük, felügyeltek rájuk” – mondta Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens, a találkozó főszervezője. Hozzátette: a regisztrációtól a kiscsoportos foglalkozáson át a gyermekes programok és a műhelyek lebonyolításáig mintegy hatvan önkéntes segítette a hat családból és két lelkipásztorból álló csapat munkáját. Megköszönte a munkát mindazoknak a fiataloknak és fiatal pedagógusoknak, óvónőknek és tanároknak, akik a gyermekek felügyeletét vállalták, illetve a játékban társul szegődtek hozzájuk. A kisebbeknek játékutcát szerveztek, bűvészkedést, a nagyobbaknak mézeskalács-díszítést, gyöngyfűzést, rózsafüzér-készítést, szabadtéri játékokat, katekézist. A különböző műhelymunkákat az egyes lelkiségi mozgalmak – Neokatekumenális Út, kármelita mozgalom, Schönstatt-mozgalom, fokoláré mozgalom – tagjai vezették, továbbá a radnai egykori ferences rendházban berendezett múzeumot is bárki megtekinthette. Volt több beszélgetés, tapasztalatcsere hit átadásáról a családban a gyermekeknek, valamint Házaspárok útja a kegytemplom mögötti dombon lévő keresztút stációinál. A kegytemplomban ez idő alatt szentségimádást tartottak mindazoknak, akik inkább az imát, az elcsendesedést választották.

A különböző délutáni workshopokat követően a résztvevők ismét a radnai bazilikában gyülekeztek, hogy a Ciobotaru orvos-házaspár tanúságtételét követően a szent családot ábrázoló képekkel a megáldásuk után a templom előtti térre vonuljanak, ahol Matieș Marin plébános szentségi áldásban részesítette a családokat.

„Mennyei Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. Hozzád imádkozunk a házasság szentségében megszentelt családokért, hogy fedezzék fel újra minden nap a kapott kegyelmet, és mint kicsiny családegyházak, tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről és Krisztus szeretetéről, amellyel szereti az egyházat” – hangzott el a rendezvény zárómozzanataként a Családok X. Világtalálkozójának imája a máriaradnai kegytemplom előtti téren, és az egybegyűlt résztvevők ennek üzenetével, valamint egy tartalmas, lelki megerősítést nyújtó, ugyanakkor gyermekzsivajtól hangos, vidám hangulatú nap emlékével térhettek haza.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája