Püspöki vizitáció a temesvár-gyárvárosi plébánián

0
650

Pál József Csaba megyés püspök az idei főpásztori látogatása következő állomásaként június 9-én és 10-én a temesvár-gyárvárosi plébániát, valamint a hozzá tartozó győrödi filiát kereste fel. A főpásztor találkozott a plébániai közösséghez tartozó gyermekekkel és fiatalokkal, házaspárokkal, valamint a jegyeskurzus résztvevőivel is.

A püspöki vizitációt megnyitó szentmisét június 9-én, csütörtökön délután a Millenniumi templomban mutatta be a főpásztor, amelyen koncelebrált Bakó László püspöki titkár, Filip Dorin Gyula esperes, csáki plébános, Dumitru Daniel helyi plébános és Váncsa Csaba segédlelkész, valamint három görögkatolikus lelkipásztor: Răzvan Oprișa temesvári esperes, Vasile Borda gyárvárosi plébános és Valentin Martin temesvári és krizsántelepi plébános. A szentmisén jelen volt Gazda István református lelkész, az Új Ezredév református központ lelkipásztora.

Mint azt bevezetőjében a megyés püspök kiemelte, a testvéregyházak képviselőinek jelenléte ismételten kifejezésre juttatja a mindennapok szintjén megélt ökumenizmust. Szentbeszédében a főpásztor két olyan kísértést említett, amely hangsúlyosan jelen van a keresztények életében: a világtól való elzárkózást, illetve a világgal való túlzott azonosulást. „Amikor elszigetelődünk a környező világtól, gyakorlatilag a hitünket is elzárjuk térben és időben a többi ember elől. Térben a templom falai közé zárjuk, időben pedig azokra a percekre korlátozzuk, amikor imádkozunk. Ily módon a hitünk nem befolyásolja a mindennapi életünket és így nem teszünk eleget keresztényi küldetésünknek. Amikor azonosulunk a világgal és átvesszük annak értékrendjét, mintegy kizárjuk életünkből Jézust, nem figyelünk a tanítására, zárójelbe tesszük az evangélium szavait” – fogalmazott Pál József Csaba megyés püspök.

A szentmisét megelőzően a főpásztor a plébániai közösséghez tartozó gyermekekkel és fiatalokkal találkozott, a liturgia után pedig a házaspárokkal, valamint a jegyeskurzus résztvevőivel. A látogatás második napján a főpásztor a gyárvárosi plébániához tartozó győrödi filia közösségét kereste fel, és a helyi templomban 12 órai kezdettel szentmisét mutatott be. Azt követően, visszatérve Temesvárra, a megyés püspök a Millenniumi templom közösségi termében az alkalmazottakkal és munkatársakkal, a felnőttképző kurzus résztvevőivel, az imacsoport, a Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom, a Kolping Millennium egyesület, valamint az egyháztanács tagjaival folytatott megbeszélést.

A temesvári püspökség sajtóirodája