Béke fejedelme, add meg a béke ajándékát!

0
1007

Béke és jóság mottóval szervezték az idei csíksomlyói búcsút: nem véletlenül választották a ferences jelmondatot a csíksomlyói ferencesek. A pandémiás korlátozásokat ebben az évben sikerült úgy igazán elfelejteni, a múlt részének tekinteni, és még nagyobb örömmel részt venni. Mire felszabadultunk a járvány által generált feszültségektől, máris itt az új, fenyegető, kétségbeejtő, a közelünkben zajló háború. A világnak most jóságra és békére van szüksége, e mottó, e kérés, ez az imaszándék csendült fel a Hármashalom-oltárnál a zarándokok ajkán a közös könyörgésben. A búcsús szentmise képekben. Csúcs Mária, Csúcs Endre, illetve a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium felvételei

Isten Mária által ajándékozta a világnak egyszülött Fiát mint szabadítót és a béke fejedelmét! Forduljunk kérésünkkel hozzá, a mindenható
Atyához!

A boldogságos Szűz Mária közbenjárására add meg a szent egyháznak bőségesen azt a békét, amelyet Krisztus hozott ennek a világnak! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Adj a békéért fáradozó minden jóakaratú embernek sikert és testvéri együttélést; és engedd, hogy Isten e nagy adományából az egész világ részesüljön! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Támogasd a nemzetközi szervezeteket törekvéseikben, hogy a népek közötti békét előmozdítsák: és érjék el, hogy a gyilkos fegyvereket az élet fenntartását szolgáló javakká alakítsák! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Segíts a gazdagabb országoknak és vezetőiknek, hogy legyőzve hatalmi törekvéseiket a szegényebb országokat az elszenvedett jogtalanságért kárpótolják, és még jobban törődjenek a sok éhező emberrel! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Add meg a béke ajándékát és a megértésre való törekvést azoknak a népeknek, akik háborús helyzetben élnek, és add meg halottainknak az
örök élet boldogságát! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Készítsd elő a szent titkok ünneplésére itt összegyűlt híveidet, hogy egymásnak a béke jelét adhassák, és ezentúl még inkább a béke hírnökei és szolgái legyenek! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Mindenható, örök Isten, kegyességed és jóságod minden embernek szól. Add, hogy a föld minden népe fölismerje az evangéliumban Krisztust, aki a béke fejedelmeként született és jött a világra.

MEGOSZTÁS