Ballagnak a katolikus iskolák diákjai 2. rész

0
1050

Ballagós sorozatunk első részében már beszámoltunk a nagykárolyi, a temesvári és a nagyváradi római katolikus líceumok ballagásáról, most pedig a csíkszeredai és a gyulafehérvári diákok búcsúünnepségéről olvashatnak.

Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum

Szombaton ballagtak a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum végzős évfolyamai. A ballagási ünnepségen részt vett Kerekes László segédpüspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök is.

Az ünnepség az iskola osztálytermeinek körbejárásával kezdődött, majd a Szék útján végighaladva a kegytemplomban folytatódott. A bevonuló diáksereget először Simó Gáspár, az iskola lelkésze köszöntötte. A ballagók mottója mellé „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” (2Tim 4, 7) tett egy kiegészítést: SED NON SOLUM, majd így folytatta: ami annyit tesz: Nem egyedül. Nem egyedül harcoltatok, nem egyedül futottátok a pályát, avagy végeztétek a kurzust,nem egyedül őriztétek a hitet hanem voltak társaitok: a szüleitek, a nagyszüleitek, testvéreitek, barátaitok, tanáraitok, osztálytársaitok, stb. Ezután is így kellene: Ne legyetek individualista, egoista harcosok, hanem Istenben bízva, reá figyelve, tőle tanácsot kérve, keressétek a jó társakat, s velük együtt küzdjetek erőtök szerint a Jézus által ajánlott fegyverekkel: az irgalom, a megbocsátás, a türelem, a tisztaság, a jóság, a szelídség, a hit, a remény és szeretet fegyvereivel. Keressetek ezután is jó társakat, akik hozzátok hasonló krisztusi értékrenddel élve harcolnak, járják életútjukat, s élik a hitet, mert általuk, Isten segítségével sikerül, amit a mottó felszólításként tár elétek!

A spirituális atya szavai után a szentmise homíliájában Kerekes László segédpüspök így bíztatta a ballagó diákokat: Ahhoz, hogy a világon béke legyen, egy igazságos, békés társadalom legyen ti, velünk együtt ezen erények szerint kell éljetek, és ne gondoljátok, hogy jelentéktelen az erőfeszítésetek, nem számít, hogy élitek-e a krisztusi erényeket. (…) Fontosak vagytok! Mindannyian fontosak vagytok! A jó Isten, mint nagy karmester, aki a világot igazgatja, irányítja valamennyitekre, mindannyiunkra számít! Lényeges, hogy ki-ki a maga adottságával, képességével beleadja magát a társadalom, az Egyház közösség életébe. A Karmester számít ránk, számít rátok! A diákok áldozás után egy-egy rózsaszálat helyeztek el a Szűzanya lábánál.

A szentmise végén az iskola igazgatója, Tamás Levente búcsúzott a ballagoktól: Az ilyenkor közhelyként emlegetett gondolat, hogy most elindultok a nagybetűs életetek útján sem állja már a helyét. Nem kevesebb a feladat, mint – nemcsak hogy el kell indulnotok az úton – az utat magát is nektek kell megépíteni .Középiskolai éveitek alatt együtt éltük át azt, ahogyan pillanatok alatt dől össze egy sor olyan illúzió, amit öröknek hittünk.. Az már egészen biztos, hogy új utakra van szükség. Ebben pedig láttuk, látjuk, higgyük hát el végre, hogy egy biztos pontunk van, egy erőforrásunk: maga Isten. Ő a mi esélyünk, a ti esélyetek. Az ünnepség a diákok díjazásával ért véget.

Fotók: Segítő Mária Gimnázium honlapja


Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceum

Távozás és célba érés együttes ünnepe Gyulafehérváron. A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum 18 ballagó diákja számára május 28-án szombaton szólt utoljára a csengő.

A ballagási ünnepség az iskola udvarán kezdődött, amelyre szép számmal érkeztek a ballagók szüleik, vendégeik. Elsőként Gál László igazgató köszöntötte az ünneplőket és ünnepelteket, megosztotta ünnepi útravaló gondolatait a ballagó diákokkal. Az iskolában maradó diákok nevében Hajdó Árpád XI. osztályos tanuló búcsúzott a ballagóktól és tolmácsolta a diáktársak jókívánságait. A ballagók nevében Vajda Alpár fogalmazta meg búcsúzó gondolatait és a hálának adott hangot, felismerve, hogy az elmúlt négy évben sokan aggódtak, fáradtak, törődtek, kockáztattak és áldozatot hoztak értük. Az ünnepi köszöntések között a ballagók közös énekeik emelték az ünnep méltóságát. Palai Rita Orsolya a ballagók osztályfőnökeként az együtt töltött négy év szép emlékeire és kihívásaira reflektált, amelynek megéléséért és átéléséért hálával tartoznak Istennek. Ezt követően az osztályfőnök értékelte és ismertette a ballagók tanulmányi eredményeit, amelyet könyvjutalommal díjaztak. A búcsúzó diákoknak a közösségben vállalt szolgálatukért, megbízatásaikért, feladataiknak hűséges teljesítéséért is köszönetet mondott az iskola. Ladányi Árpád Csaba, az RMDSZ Fehér Megyei Szervezetének elnöke Bege Lóránd végzős diáknak átadta a „Studiosus maximus” díjat a négy év alatt elért kiváló tanulmányi eredményéért. 

A ballagási ünnepség a székesegyházban bemutatott hálaadó szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Farkas Ervin kanonok, prefektus volt és igehirdetője Tódor Attila spirituális. A ballagók által a Prédikátor könyvéből választott mottóval indította útra a spirituális a fiatalokat: „Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad” (Préd 1,4). Útravalóul adta számukra, hogy szükség van mindenütt a jóra, a szépre, az igazra, a jobbra, a szebbre, a tisztább igazságra. Nem igaz, hogy együtt kell úszni a céltalanok, a tartás nélküliek áradatával. Kihangsúlyozta, hogy legyenek készen a párbeszédre, mert az embert gazdaggá a párbeszéd teszi. Bátorította, hogy amit innen magukkal visznek, ne szégyelljék, vállalják bátran, hogy a gyulafehérvári Teológiai Líceum diákjai voltak. „Reményt kell sugároznotok. Nem a rossz miatt kell siránkozni, negatív kritikával, elégedetlenséggel: sokkal inkább fel kell mutatni nektek, keresztényként az élet lehetőségeit. Meg kell élnetek életeteket a hűség, a kitartás, az elkötelezettség útján, akkor is, ha azt tapasztaljuk, hogy eldurvult a világ” – hangsúlyozta útravalóul a spirituális. A hálaadó szentmisén a ballagó diákok dicsőítették szép énekükkel Istent.

Forrás: GMGK