Család, nevelés, önértékelés

0
1281
Fotók: Kádár Hanga

Egyre gyakrabban (bár talán még mindig nem elég gyakran) halljuk napjainkban, hogy a társadalom alapköve a család, és ez nem véletlen: alkalmazkodni, szocializálódni, egyáltalán társadalomhoz tartozó, normálisan tevékeny embernek lenni sok ponton azon múlik, hogy milyen családi környezetből jövünk. Ott tanulunk meg ugyanis elsősorban minden olyan értéket, aminek nyomán majd működő, elfogadó közösségeket alakíthatunk felnőtt életünk során. Ennek a témának fontos tudnivalóit tárja fel Bagdy Emőke A személyiség titkaiCsalád, nevelés, önértékelés című könyve.

Bagdy Emőke közismert klinikai szakpszichológus számos könyve ért már meg újrakiadást: a fent említett mű is, és bár számos fejezet egyetemi tananyag/előadás alapján készült, a laikusoknak is érthető, és az érdeklődést egy percre sem elengedő hangnemben íródott. Mit teszünk mi jól vagy rosszul saját családunkban, mit tettek velünk jól vagy rosszul gyermekkori családunkban, amit most nekünk kell korrigálni, hogyan ismerjük ki jobban önmagunk és családtagjaink egy-egy reakcióját, viselkedési formáját, hogyan értsük meg a legfontosabb és elsődleges közeg egészséges működésének fortélyait – ezekre a kérdésekre (is) mind válaszokat kapunk. Konkrét, tudományos, nem túlmagyarázott, de a nem szakavatottaknak is érthető, levezetett, egyik fejezetből a másikba könnyen áthajló formában közölt válaszokat. A Bagdy Emőkétől megszokott következetes, folyamatos stílusban, annyira, hogy bár szakirodalom, sokszor nehezen tudja az ember letenni a kezéből. Tartalmasságában nehézkes, de mást nem is lehet elvárni egy olyan témától, amiről túl sokszor esik felületes szó. Nem könnyed, ágyba való olvasmány: a magunk és körülöttünk élő családtagok működését, egymáshoz való viszonyát igyekszik megértetni, figyelmet és komoly, tudatosan elhatározott érdeklődést igénylő könyv, amit nem érdemes „csak” a pszichológiai művelődés egyik lépcsőfokaként tekinteni.

„Megváltozott a család, mint rendszer és működése, mint felnevelő, megtartó erőforrás. Más jelentést kapott az otthon fogalma” – írja a szerző. A könyv éppen ennek a megtartó erőnek a fontosságát, az ehhez való egészséges visszatérést szorgalmazza minden sorával, elemzésével, érdekes tudományos kutatások példázásával. A fejezetek megismertetnek a családszemlélet megváltozásával, a családi intézmény fennmaradásának biztosítékaival, a családi egyensúly mibenlétével és természetesen az egészséges emberi szocializáció útjával, mely utóbbit már a születés pillanatától kezdve végigkísér a könyv a felnőtté válásig. Milyennek kell lennie az egészséges szülő-gyermek viszonynak, családi atmoszférának ahhoz, hogy a kisbaba később valóban érett és valóban alkalmazkodni, működni képes, empatikus felnőtt legyen – a nagy kérdés életszakaszonként változik és az elhagyott, árva vagy erőszakos közegben felnőtt gyermekekkel végzett kutatásokkal erős, de meggyőző érveket hoz a szerző, hogy átgondoljunk, újraértelmezzünk helyzeteket, viselkedéseket, döntéseket családban, önmagunkban.

Mindemellett a hasznos, mindennapi küzdelmek átharcolásához megértető tanácsokkal járul hozzá Bagdy Emőke: ennek a könyvnek köszönhetően kicsit önmagunkat, a társunkat, a zűrzavarosan dacoskodó két évesünket és a folyton ellenkező értékeket valló kamaszunkat is jobban megértjük. Hiszen tudjuk: ha egyszer magyarázatot kapunk, találunk valamire, megfogtuk, kontroll alá helyeztük a problémát. Ha értjük, könnyebb a helyén kezelni. Erőteljesebben felmerülő családi problémánál nem fog megoldást nyújtani a kötet, de segíthet felismerni esetlegesen lappangó vagy már kicsattant konfilktusok mögötti okokat és elindulni a megfelelő úton a helyes családi újraszervezés és helyrebillentett viszonyok felé.

A prof. dr. Bagdy Emőkével eddig készült beszélgetéseink alapján írott cikkeinket azok címére kattintva olvashatja el: Utasítsuk az egónkat: engeszteljen és engesztelődjön; Paphoz vagy pszichológushoz forduljunk?