Ferenc pápa májusi imaszándéka a fiatalok hitéért

0
1374
Ferenc pápa fiatalokkal. Illusztráció

A pápa imavilághálója minden hónapban egy előre megjelölt, aktuális témát közelít meg imában. Májusban arra hív Ferenc pápa, hogy azért imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. Emellett, mint ismert, Ferenc pápa május 1-jén, vasárnap a Regina Caeli elimádkozása után arra kért minden hívőt és közösséget, hogy májusban minden nap imádkozzák el a rózsafüzért a békéért.

Imádság

Jóságos Atyánk, aki biztonságos utat hagytál nekünk
Jézus Krisztusban a fiatalok számára.
Ma eléd visszük őket, és imádkozunk értük.
Ahogy Fiad ifjú szíve összekovácsolódott Máriával, úgy küldd el Szentlelkedet, hogy a fiatalok is megtalálják benne szívük olvasztótégelyét,
ahol bátor hitet formálhatnak, amely képes a megkülönböztetésre és mások szolgálatára.
Add, hogy a Fiad által járt utakon vezesse őket,
és Mária tanítsa őket arra, amire őt tanította.
Világosítsd meg a szívüket, hogy kegyelmedre hallgatva és az idősebbek támogatásával,
felismerjék a teljes élethez vezető utat. Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Hozzáállás a mindennapi életben

Vizsgáld meg a saját életedet: „Érleld, fejleszd és szervezd a saját életedet a valóság iránti egyre nagyobb vonzás, széleskörű nyitottság és bűvölet elveszítése nélkül. Életünk minden pillanatában megújulhat és fokozódhat a fiatalságunk” (Ferenc pápa). Fordíts időt arra, hogy meggondold, mi teszi teljessé az életedet, és válaszd azt.

Vállalj felelősséget: „Az elégedetlen nyugtalanság, a látóhatáron megjelenő újdonságok iránti csodálattal együtt utat nyit a fiatalok számára az önmaguk vállalására, egy küldetés iránti felelősségvállalásra indító merészség előtt” (Ferenc pápa). Vállald fel kisebb vagy nagyobb kötelezettségeidet, és teljesítsd azokat.

Szolgálj: „Fontos, hogy felismerjük: Jézus egy fiatalember volt. Olyan életszakaszban adta oda az életét, amelyet ma »fiatal felnőtt kornak« nevezünk. Fiatalsága teljében kezdődött nyilvános küldetése, és így »nagy fényességként ragyogott fel« (vö. Mt 4,16), különösen akkor, amikor életét a végsőkig odaadta” (Ferenc pápa). Szolgáld a környezetedben lévőket.

Figyeld meg: „Egy fiatal Mária »igen«-ének az ereje mindig lenyűgöző. Annak, az angyalnak mondott »Legyen meg«-ének az ereje. Ez a passzív vagy beletörődő elfogadástól különböző dolog volt” (Ferenc pápa). Hallgass, teremtsd meg a belső csendedet, és ismerd fel az Úr hangját az életedben.

Szeress feltétel nélkül: „Miközben álmaid megvalósításáért harcolsz, élj teljes mértékben a mában, nyújts mindent, és töltsd meg minden pillanatodat szeretettel. Mert igaz, hogy fiatalságod e napja az utolsó lehet, és ezért érdemes teljes szívvel és a lehető legmélyebben megélni azt” (Ferenc pápa). Élj meg minden pillanatot úgy, mintha az utolsó lenne, szeress korlátok és panaszkodás nélkül.

Forrás: kattima.hu