Mária-lányok Újszentannán

0
807

Húsvét az év első ünnepe, amikor a Mária-lányok fehérbe öltöznek. Idén körülbelül húsz Mária-lány sorakozott fel. Húsvét után, fehérvasárnap a Mária-lányok az elsőáldozókkal együtt vesznek részt az ünnepi szentmisén. Szemet gyönyörködtető ennyi fehérbe öltözött gyermeket látni kettes sorban.

Újszentannán a helyiek mély hitének köszönhető, hogy az egyházközségben már 1920 előtt létezett a Mária-lányok csoportja. A Mária-lányok 3 éves kortól 14 éves korig viselik a Mária-lányok jellegzetes öltözéket. Rengeteg erőfeszítés, munka, idő és szeretet van a lányok ruháiban, és a viselésükben is.

Újszentannán a Mária-lányokat “Fraupildsmadlâ”-nak, a vezetőjüket “Fraupildsmuttâ”-nak nevezik. A vezető a biztos pont, amikor a kicsik már szinte sírnak a fáradtságtól, a nagyok nem bírnak tovább állni, akkor is segít, amikor a szoknya egy kicsit szorít, a koszorú már nagyon kényelmetlen. Azért van ott, hogy vigyázzon a lányokra, velük együtt imádkozzék.

Az év folyamán a Mária-lányok jelenléte bizonyos szentmiséken hagyományossá vált: májusban a sok Mária-ünnepen, pünkösdkor, úrnapján, az ószentannai Jézus Szentséges Szíve ünnepén, július 26-án a védőszent, Szent Anna ünnepén az újszentannai templomban, a máriaradnai és az altöttingi zarándoklatokon, egyéb szentmiséken is. Sok Mária-lány édesanyja gyermekkorában maga is Mária-lány volt, így ez Újszentannán hagyománnyá vált.

A helység vallásosságát mutatja, hogy Andreas Straub plébánossága (1971-1981) idején Újszentannán hat, általa felkészített fiatal választotta a lelkipásztori hivatást és lett pap: Andreas Reinholz, Franz Marksteiner, Josef Hell, Karl Zirmer, Michael Henger és Josef Tänzler, akik négy nyelven terjesztették a hitet: németül, románul, magyarul és latinul.

Az Istenbe vetett hit, a bizakodás a Szűzanya oltalmában sok családot arra indított, hogy gyermekeiket a Mária-lányok csoportjába küldje.

A szentmisék előtt a Mária-lányok a templom udvarán találkoznak, és párokba rendeződnek. A menet élén az egyik lány égszínkék masnival díszített viaszkoronát visz, a masni két oldalát lévő szalagokat kisebb lányok tartják. A menetet a legidősebb lányok zárják, akik felváltva hordozzák az asztalon álló Mária-szobrot, amely köré a zarándoklatok során frissen kötött virágkoszorút helyeznek. Minden Mária-lány aranyszalagokkal és rojtokkal szegélyezett kis zászlót visz, középen egy M betűvel, Mária nevének kezdőbetűjével. Ahogy a Mária-lányok belépnek a templomba, hangosan elmondják a saját imájukat. A mise végén a Mária-lányok elénekelnek egy szakaszt a Maria zu lieben énekből, imádkoznak német és román nyelven, elimádkozzák az Üdvözlégy Máriát, a végén megint énekelnek.

A német, magyar és román nemzetiségű Mária-lányok barátok, a későbbiekben is megmarad a barátság, a tisztelet.

Melita Palcu-Socaciu, Marianne Hellstern

Forrás: a temesvári püspökség médiairodája

MEGOSZTÁS