Szamárvezető önmagunkhoz – könyvbemutató Csíkszeredában

0
1476
Bálint Magdolna és Csata Orsolya a könyvbemutatón. Fotók: Kelemen Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa

Bálint Magdolna Gyermeki szívvel című könyvét mutatták be április 6-án a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban. A harmadik kötetével jelentkező fiatal szerző ezúttal önmagát és az önmagát kereső, kutató, megérteni óhajtó embert tárta az olvasók elé. A könyvet bemutató és a szerzővel beszélgető televíziós szerkesztő, Csata Orsolya szerint a kiadvány kérdések sorozata, amelyek feltevése és megválaszolása során úgy kerülhet az ember közelebb önmagához, hogy közben megtanulja a gondviselés kezébe tenni az életét.

A gyermeki énhez vezető, „szamárvezetőként” is használható kérdéseket minden ember felteszi magának, élete során többször is. A válaszadásra azonban nem mindig fordítunk időt és energiát, már csak azért sem, mert ezek révén le kell bontanunk önvédelemből épített falainkat. A könyvet olvasva a szerző végigvezet ezen a folyamaton, szembesítve az önismeret fontosságával, az ítélkezés átkával és következményeivel, az irgalomra való éhséggel, azzal, hogy érdemes ezt a munkát elvégezni, érdemes közelebb kerülni a bennünk élő gyermekhez. És érdemes meggyógyítani, megvigasztalni ezt a sokszor félelemben élő, szorongó gyermeket. Mert azáltal válunk képessé arra, hogy megértsük és meggyógyítsuk a szorongó, elakadt felnőttet is. Ez az út egyben az Istenkeresés útja is – állítja a szerző –, hiszen rájövünk, hogy ha feladjuk hamis álmainkat, vágyainkat, kiüresítjük önmagunkat, csak akkor találkozhatunk a gondviseléssel, csak akkor tudjuk kezébe helyezni életünket, rábízni magunkat és elvárások nélkül élni az életünket.

Babits Mihályt idézi Bálint Magdolna a könyv végén:

„Megmondom a titkát, édesem, a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

Csata Orsolya