Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta Ferenc pápa Ukrajnát és Oroszországot

0
1588
Fotók: Vatican News

Bűnbánati szertartás keretében Ferenc pápa Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta fel az emberiséget, különösen Ukrajnát és Oroszországot március 25-én, pénteken, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Egy hónapja háború zajlik a két ország között, „amely napról napra mind szörnyűbb szenvedést okoz a meggyötört lakosságnak, közben még a világ békéjét is fenyegeti” – fogalmazott a háborúról a szentatya levelében, amelyben arra hívta a világ püspökeit és papjait, hogy híveikkel együtt csatlakozzanak szándékához.

A mostani szertartás eszünkbe juttathatja, amikor a világjárvány megszűnéséért kérte Istent és részesítette áldásban a földkerekséget, ugyanis akkor is, mint most, a félelem járta át az emberiséget. Két nap híján két évvel ezelőtt, 2020. március 27-én a világot sújtó világjárvány kezdetén teljes búcsúval járó áldást adott Ferenc pápa a városra és a földkerekségre a világjárvány megszűnéséért a rendkívüli Urbi et Orbi szertartás keretében. A keresztény nép szívébe égett a kép, amint az esőáztatta, üres Szent Péter téren Ferenc pápa arra emlékeztette az emberiséget, „hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mind törékenyek és irányt vesztettek”. Az esőben egyedül álló pápa képével szemközt a mostani szertartás során éppen a keresztény nép fizikailag is látható egysége tükröződött abban, hogy a Szent Péter-bazilika megtelt bíborosokkal, püspökökkel, papokkal és hívő emberekkel, akik együtt imádkoztak a pápával. Az egységet tovább erősítette, hogy a jelen lévő személyeken túl a felajánláshoz a pápa kérésének megfelelően világszerte csatlakoztak a püspökök és papok, így egyházmegyéinkben, egyházközségeinkben is a hívekkel együtt bekapcsolódtak a felajánlásba. Konrad Krajewski bíboros, a pápai főalamizsnás a szentatya hírnökeként ugyanezt a felajánlást végezte Fatimában.

A bűnbánati szertartás elején Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt első leveléből olvastak fel (1,9–14), majd a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez tartozó evangéliumot olvasták fel (Lk 1,26–38). Ferenc pápa homíliájának mondanivalóját Gábriel angyal három üzenete köré építette.

Az angyal ezt mondja Máriának: „Örvendezz, üdvöz légy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van” (Lk 1,28). Amikor Isten megbocsátásához közeledünk, az Úr azt mondja nekünk, „én veled vagyok”, mondta a pápa. A szentgyónásra az öröm szentségeként tekintsünk, „ahol a szégyenkezésünket kiváltó rossz az Atya forró ölelésének a megtapasztalására nyújt alkalmat”, bátorított a pápa.

Amikor másodszor szól az angyal Máriához, akkor azt mondja neki: „Ne félj” (Lk 1,30). Ha a bűn megrémít, ha a múlt nyugtalanít, ha a sebek nem gyógyulnak be, ha folyamatos elesések a kedvünket szegik, ha elvesztett a remény, arra hív a pápa és Isten, hogy ne féljünk: „Így a reményvesztés okából átalakulnak a feltámadás lehetőségévé.”

Amikor az angyal harmadszor szólal meg, azt mondja a Szűzanyának: „A Szentlélek száll le rád” (Lk 1,35). Isten a saját Lelkét ajándékozza, így avatkozik be a történelembe, fogalmazott a pápa homíliájában. „Szükségünk van a szeretet Lelkére, amely feloldja a gyűlöletet, kioltja a haragot, eltörli a kapzsiságot, felébreszt a közönyünkből.” A pápa felidézte, miszerint valaki azt mondta, hogy a keresztény szeretet nélkül olyan, mint a tű, amelyik nem varr: „megszúr, sebez, de ha nem varr, ha nem sző össze, ha nem egyesít, akkor semmire sem jó. Ezért arra van szükség, hogy Isten megbocsátásából a szeretet erejét merítsük, ugyanazt a Lelket, amely leszállt Máriára.”

„A világ püspökeivel és híveivel együtt ünnepélyesen Mária szeplőtelen szíve elé szeretném vinni mindazt, amit megélünk – mondta a pápa: megújítom az egyház és a teljes emberiség felajánlását őneki, különösen is felajánlva neki az ukrán és az orosz népet, amelyek gyermeki szeretettel Anyjukként tisztelik őt. Nem varázsigéről van szó, hanem egy lelki tettről.” Ahhoz, hogy Isten terveinek a rendelkezésére álljunk, ajánljuk fel magunkat Máriának, mondta a szentatya. „A mai napon fogja meg a mi kezünket is, és így vezessen utunkon: vezessen a testvériség és a párbeszéd meredek és fáradságos ösvényein, a béke útján!”

A homíliát követően a kiengesztelődési szertartás keretében lelkiismeretvizsgálatot tartottak, majd a Miatyánk elimádkozását követően a penitenciáriusok, a négy pápai bazilikában szolgálók az erre az alkalomra kijelölt papokkal együtt a gyóntatószékekhez vonultak.

Saját példájával élen járva Ferenc pápa is a gyóntatószékhez járult, ahol elvégezte a gyónását, ezt követően pedig ő maga is gyóntatni kezdett. A közvetítésen keresztül is érezni lehetett, hogy a szavak, amelyeket homíliájában megfogalmazott Ferenc pápa, életté válnak, a Szent Péter bazilika megbolydult, a jelenlévők a gyóntatószékekben a kiengesztelődés szentségét kiszolgáltató papokhoz járultak, miközben csend és liturgikus zene váltotta egymást.

A bűnbánati szertartást követően Ferenc pápa a római San Vittorino-kegytemplomból a Szent Péter-bazilikába áthozott Fatimai Szűzanya kegyszobra elé vonult, ahol imádságával Mária szeplőtelen szívének ajánlotta fel Oroszországot és Ukrajnát. A felajánlási ima teljes szövegét ITT olvashatják. Az imádság végén egy kisfiúval és egy kislánnyal együtt Ferenc pápa egy virágcsokrot helyezett el a fatimai kegyszobor másolata előtt.