Felvidéki testvéreink is elindultak a közös úton

0
688

A főegyházmegyei szinodális animátorképzés résztvevői közt voltak Erdélyen kívüli, sőt, a határokon kívüli résztvevők is, hála az online lehetőségnek. Szlovákiában, a Felvidéken e képzés nyomán indult egy előadássorozat. Dufek Mária visszajelzése alapján a képzés “javunkra vált, köszönjük szépen. Elindított egy előadássorozatot nálunk.” Erről írt beszámolóját adjuk közre.

A Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út kezdeteként a nánai könyvtárban február ötödikén megvalósult egy találkozó, ahol dr. Fóthy Zoltán esperes bemutatta a szinodalitás lényegét. Kifejtette a szó jelentését, ami a görög szün előtagból (gyűlés, összejövetel) és a hodosz (menés, út) szóból tevődik össze. Így jelképezi az egyház és a hívek egy úton való járását.

Nána község egyházilag a párkányi egyházkörzet filiája. Az egyházi szertartások a párkányi plébánia keretében zajlanak, mely nem kis feladatot ró a körzeti esperesi hivatal kiszolgálójára, ft. dr. Fóthy Zoltánra. Számára nemcsak kellemes meglepetést, de segítséget is nyújt a nánai egyházközösség mellett alig pár hónapja, fiatal szülőkből alakult Szent Vendel Közösség. Dr. Fóthy Zoltán esperessel együttműködve február 5-én meghirdették a szinódusi folyamat első találkozóját. (Felvidék.ma)

A szinodális út lényege: megtalálni a helyes egyensúlyt új és hagyományos között

Megemlítette, hogy mivel a körülöttünk lévő világ változik, az egyháznak is változnia kell a modern világ igényeihez igazodva, de mégis kitartva a lefektetett bibliai alapelvek mellett. Kiemelte, hogy az elavult megoldások nem célravezetőek az új problémák megoldásában, ugyanakkor nem másik, csupán másféle egyház kell. Mindezek hangsúlyozására egy szép bibliai hasonlatot említett, miszerint senki sem varr új posztóból foltot régi ruhára, ahogy azt maga Jézus mondta példázatában a Márk evangéliuma második fejezetében.

Arra is kitért, hogy milyen akadályai vannak a valódi megújulásnak. A teljesség igénye nélkül említette itt a formalizmust, amely ragaszkodik a külsőségekhez valódi mély belső megújulás nélkül. Utalt a mozdulatlanságra is, ami szerint a hívek nem akarnak változást. Felhívta a figyelmet a vallásos önelégültségre is.

Nem a panaszkodás a cél

Említést érdemel az a gondolat is, miszerint a szinodális útnak nem a panaszkodás a lényege, sem a problémák hangoztatása, nyilván meg kell említeni a gondokat, de utána engedni kell érvényesülni a Szentlelket, merre viszi az egyházat. A véleménynyilvánításra mindenki jogosult, a keresztsége teszi jogosulttá rá. Ugyanakkor a szinodális úthoz tartozik, hogy akár más felekezetűeket, nem hívőket is meghallgatunk. Külön fel lett hívva a figyelem arra, hogy szót kapjanak a szerzetesek, papok, férfiak és nők, fogyatékosok és szegények egyaránt.

Párbeszéd, közös felelősségvállalás

Az összejövetel imával kezdődött és végződött, mégpedig Ferenc pápa által leírt szavakkal: Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Fóthy atya előadásának végén valódi párbeszédre került sor, mely az élet számos területét érintette. Többek között a liturgiát, a családi életet, az afrikai vagy ázsiai országokban folyó aktív hitéletet, a régi népénekekhez, népszokásokhoz való ragaszkodást, illetve meg lett említve a nyáron Párkányban folyó egyházzenei koncertsorozat is.

Pál Erik, a Szent Vendel Közösség alelnöke  és a beszélgetés moderátora kitért a szinódus logójának elemzésére is, így megtudtuk, hogy a logón látható fa Krisztus keresztjét jelképezi, felette az Oltáriszentség napként ragyog, a fa alatt Isten népét tizenöt mozgásban lévő színes alak jelképezi. Az, hogy a vízszintes ágak kitárulkoznak szinte karként a Szentlelket jelképezi. A képi elemek alatt ott a téma megnevezése is, Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.

A szinódus részeként közzétettek egy kérdéssorozat is, amely kérdéseket fokozatosan teszik majd fel a tervezett öt találkozó során, és újabb párbeszédre adnak alkalmat a hívekkel. Reméljük, Isten megáldja népe erőfeszítéseit, melyek az ő hathatós segítsége nélkül semmit sem érnének.

Dufek Mária

Forrás: Új Szó-blog, Szlovákia

MEGOSZTÁS